Metsäteollisuus

Öljyvahingon puhdistustoimenpiteet jatkuivat Äänekosken biotuotetehtaalla läpi maanantain

Metsä Groupin Äänekosken tehtaan piha-alueella tapahtui sunnuntaina 9.4.2023 klo 19.30 öljyvahinko, kun 5700 litraa dieselöljyä pääsi valumaan urakoitsijan polttoainejakeluasemalta tehtaan piha-alueelle. Pelastusviranomaiset käynnistivät välittömästi öljyntorjunnan yhdessä tehtaan henkilöstön ja alueella toimivien palvelutoimittajien kanssa.

Äänekosken biotuotetehdas

Valtaosa öljystä saatiin poistettua yön aikana tehdasalueen sadevesikaivoista ja piha-alueelta imeyttämällä sekä poistamalla öljyisiä pintamaita. Pieni määrä öljyä pääsi valumaan sulamisvesien mukana Kuhnamon vesistöön puomitetulle purkualueelle, josta öljyä on poistettu imeyttämällä urakoitsijan sekä pelastuslaitoksen toimesta. Lisäksi pelastuslaitos on asentanut purkualueelle lisää torjunta- ja imeytyspuomeja sekä varmistustoimenpiteenä ylimääräisen puomin kauemmaksi purkualueesta öljyn leviämisen estämiseksi, sillä pieni öljymäärä on myös levinnyt tapahtumaa seuranneena yönä purkualueen puomituksen toiselle puolelle. Pelastuslaitos lisäsi 20 metrin päähän purkualueesta uuden puomin, jolloin kaikki öljy saatiin hallitusti puomialueiden sisälle. Tuulettomien keliolosuhteiden myötä öljyinen vesi ei ollut liikkunut Miilunlahdesta tehdasalueelta kauemmaksi yön ja aamun aikana. Öljypuomit pidetään paikoillaan puhdistamistoimenpiteiden valmistumiseen saakka.

Tilanteen seuraaminen ja öljyn poistaminen jatkuvat toistaiseksi, Metsä Group tiedotti maanantaina 10.4.2023 iltapäivällä klo 17.07.