Metsäteollisuus

Lahopuu on elintärkeää luonnon monimuotoisuudelle – UPM:n kampanja tuo esiin ainutlaatuisen tutkimusyhteistyön

UPM tukee Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Helsingin yliopiston tutkimusta, jolla selvitetään uutta tapaa lisätä lahottajasienipopulaatioita. Harvinaisten lahottajasienien lisääntyminen luo lahopuulla eläville lajeille uusia elinympäristöjä ja edistää siten luonnon monimuotoisuutta. UPM pyrkii lisäämään tietoisuutta biodiversiteetistä ja tästä ainutlaatuisesta tutkimuksesta käynnistämällä kampanjan, jossa pienet mainostaulut kutsuvat metsän pienimpiä asukkeja asettumaan ympäristöön, missä luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan.

lahottaja

Kampanjalla halutaan osoittaa, että pienillä asioilla voi olla suuri merkitys luontokadon torjumisessa.

- Noin neljännes Suomen metsälajistosta on riippuvaisia lahopuusta. Siksi yksi merkittävimmistä Forest Action -ohjelmamme luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä onkin kaksinkertaistaa lahopuun määrä omissa metsissämme Suomessa, UPM:n globaaleista metsäasioista vastaava johtaja Sami Oksa sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Uhanalaiset eläimet ja kasvit ovat monille tärkeitä, mutta sieniin ja muihin pieneliöihin kiinnitetään melko vähän huomiota. Jos voimme parantaa niiden elämää, vaikutukset näkyvät koko metsäekosysteemissä, Oksa jatkaa.

Voivatko pienet puiset tapit lisätä uhanalaisia lahottajasieniä?

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopisto ovat toteuttaneet ainutlaatuista tutkimusta UPM:n Janakkalassa sijaitsevissa metsissä.

- Olemme siirtäneet pieniin puutappeihin uhanalaisia lahottajasienilajeja, kuten sitkaskääpää (Antrodia piceata) ja keltakerroskääpää (Perenniporia tenuis). Tapit on istutettu poraamalla reikiä valittuihin puulajeihin, joista osa on äskettäin kaadettu ja osa luontaisesti kaatunut. Seuraamme, onnistuuko sienirihmasto kasvamaan ja leviämään ja lopulta kasvattamaan itiöemiä ja itiöitä, kertoo hankkeesta vastaava Luonnonvarakeskuksen tutkija Reijo Penttilä.

Luken johtama tutkimushanke on ensimmäisiä, jossa tutkitaan keinoja kasvattaa lahottajasienipopulaatiota siirtoistutuksilla. Vuonna 2016 päättyneen, Helsingin yliopistossa tehdyn esitutkimuksen perusteella menetelmä näyttäisi toimivan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Seitsemän vuotta sitten tehtyjen siirtoistutusten lajeista kolme seitsemästä tuotti itiöemiä, mikä viittaa siihen, että menetelmällä voidaan edistää uhanalaisten lajien leviämistä, Penttilä kertoo.

- Nyt tekemämme tutkimus on paljon laajempi ja suurin laatuaan maailmassa. Odotamme ensimmäisiä tuloksia myöhemmin tänä vuonna. 

UPM:llä on pitkäaikainen metsäntutkimuskumppanuus sekä Luken että Helsingin yliopiston kanssa.

Näkyvyyttä tutkimukselle yhteistyössä Arlan, Stark Suomen ja Clear Channelin kanssa

UPM haastaa myös muut luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä painottavat yritykset lahjoittamaan biodiversiteettitutkimukseen. Arla ja Stark Suomi ovat lähteneet mukaan kampanjaan lahjoittamalla rahaa Helsingin yliopistolle.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Rakentamisella on tutkitusti merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja Stark haluaa olla edistämässä kestävää rakentamista ja luonnon monimuotoisuutta tukemalla biodiversiteettitutkimusta. Toimintamme ja arvoketjumme aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentäminen ja luontokadon hillintä ovat osa vastuullisuustyötämme. Tutkimuksen kautta meidän on mahdollista kasvattaa tietoa ja ymmärrystämme luonnon monimuotoisuuden tukemisessa, Stark Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen sanoo.

- Luonnon monimuotoisuuden tukeminen on Arlalle tärkeää, sillä luonnon tuottamat toimivat ekosysteemipalvelut luovat edellytykset ruoantuotannolle. Haluamme tulevaisuudessakin tuottaa ravitsevaa ja kestävää ruokavaliota tukevia maitotuotteita, ja siihen tarvitaan monimuotoista luontoa, jossa on kaikkein pienimpiäkin lajeja sienistä hyönteisiin. Tämän hankkeen avulla lisäämme tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Se täydentää myös Arlan suomalaisilla maitotiloilla tekemää työtä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi, kertoo Arlan vastuullisuusjohtaja Saara Azbel.

Kampanja näkyy Clear Channelin ulkomainospinnoilla pääkaupunkiseudulla kesäkuun puoleen väliin saakka. Clear Channel on tarjonnut kampanjalle uudenlaisen mainoskonseptin ja haluaa omalta osaltaan siten tukea tärkeää biodiversiteettityötä. Clear Channelin kautta yritykset voivat ostaa omalla viestillään varustetun mainoskyltin ja lyhyen videon Helsingin yliopiston biodiversiteettitutkimukselle tehtyä lahjoitusta vastaan. Lopputuloksena on uusi mainosmuoto, joka rahoittaa tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden eteen.

Kampanja näkyy myös Unescon maailmanperintökohteessa Verlassa Kouvolassa. Opasteilla varustettuja puutappeja on viety suositun metsätietopolun varrelle.

- Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan Verlaan tämän kesän aikana. Ei vain nähdäkseen puutappeja omassa ympäristössään vaan nauttiakseen Verlan kauniista luonnosta ja ainutlaatuisesta historiasta, Oksa kannustaa.