Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry: Puukaupassa vilkas kevät; menestyvä metsäsektori on koko maan etu

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa puuta yksityismetsistä 11,5 miljoonaa kuutiota. Määrä on 20 prosenttia enemmän kuin viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvo.

‍Tammi-huhtikuussa kuitupuun ostomäärä oli 5,9 ja tukkien ostomäärä 5,1 miljoonaa kuutiota. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostomäärä oli 16 prosenttia ja tukkien 24 prosenttia suurempi.

Kantohinnat olivat huhtikuussa merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna tukkien kantohinnat olivat 15–24 prosenttia korkeammalla ja kuitupuiden kantohinnat olivat 38–48 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Huhtikuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 74 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 79 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 77 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 44 ja 80 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli puolestaan 57 euroa kuutiolta 37 ja 63 euron hintavaihteluvälillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 26–28 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 16 ja 30 euron välillä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

‍Puukauppa tuo suomalaisille metsänomistajille miljardien kantorahatulot vuosittain. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Hallitusohjelmassa on kannustettava aktiivisuuteen, ei passiivisuuteen

Metsäsektori rakentaa hyvinvointia ja työtä ympäri koko Suomen. Sektorin tuotteet ovat kiinteä osa ihmisten arkea, ja päivä päivältä enemmän ne korvaavat fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Pitkäikäiset puutuotteet varastoivat hiiltä vuosikymmeniä.

- Jotta näitä tuotteita pystytään Suomessa jatkossakin valmistamaan, metsäteollisuus tarvitsee raaka-ainetta tasaisesti ympäri vuoden nyt ja tulevaisuudessa. On panostettava puun liikkeelle saamiseen ja samalla kestävään, oikea-aikaiseen ja aktiiviseen metsänhoitoon. Näin turvataan sekä hiilinielut että puun saatavuus, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi kertoo.

Karoliina Niemi

- Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja menestyvä metsäteollisuus on koko suomalaisen yhteiskunnan etu. Nyt on aika kääriä hihat ja toimia aktiivisesti läpi koko metsäsektorin arvoketjun aina metsän uudistamisesta lopputuotteen valmistukseen asti, jatkaa Niemi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsäteollisuuden avulla Suomi voi olla johtava maa, kun luodaan edellytykset Euroopan kehittymiselle uusiutuviin ja kierrätettäviin materiaaleihin tukeutuvaksi teollisten investointien suunnannäyttäjäksi.