Metsäteollisuus

UPM käynnistää muutosneuvottelut Kaukaan sellutehtaalla, sahalla ja puun vastaanotossa

Neuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon tilapäiseen sopeuttamiseen vastaamaan markkinatilannetta. Koska Kaukaan sellutehtaan ja sahan raaka-ainevirrat linkittyvät toisiinsa, varaudutaan myös sahan tuotannon sopeuttamiseen.

UPM Kaukaa

UPM Fibres varautuu lomauttamaan Kaukaan sellutehtaan, sahan ja puun vastaanoton henkilöstöä määräajaksi. Mahdolliset lomautukset voisivat toteutua vaiheittain ja kestäisivät yhteensä korkeintaan 90 päivää. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä noin 370 henkilöä.

Selluntuotannon tilapäinen sopeuttaminen ja mahdolliset lomautukset voitaisiin mahdollisesti ajoittaa toiselle vuosipuoliskolle suunnitellun huoltoseisokin yhteyteen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Päätökset mahdollisista lomautuksista tehdään muutosneuvottelujen päätyttyä.

UPM ilmoitti 11.5. tiedotteessaan laskevansa tulosnäkymiään vuodelle 2023, koska toimitusmäärät ovat elpyneet ennakoitua hitaammin yhtiön useimmissa liiketoiminnoissa ja sellun hinnat ovat laskeneet nopeasti. UPM on aiemmin tänä vuonna käynyt lomautuksia koskevia muutosneuvotteluja UPM Communication Papers-, UPM Specialty Papers- ja UPM Plywood- liiketoiminnoissa.