Kuljetus

Neste ja ITOCHU laajentavat yhteistyötään parantaakseen Neste MY Uusiutuvan Dieselin saatavuutta Japanin markkinoilla

Vasemmalta ylärivi: Wataru Tsuda, Tatsuya Tanaka, Peter Zonneveld, Tsuyoshi Matsumoto, Norihito Saito, Ee Pin Lee. Vasemmalta alarivi: Katja Wodjereck, Kenji Tanaka ja Sami Jauhiainen. Kuva: ITOCHU

Neste ja ITOCHU ovat sopineet yhteistyönsä laajentamisesta lisenssisopimuksella, jonka myötä ITOCHUsta tulee Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen virallinen jakelija Japanissa. Sopimuksen myötä Neste MY Uusiutuvan Dieselin saatavuus laajenee Japanin markkinoilla esimerkiksi Osakan alueelle, jossa polttoainetta toimitetaan vuonna 2025 järjestettävän Osaka-Kansain maailmannäyttelyn rakennustyömaalle.

Japani on nopeuttanut toimiaan päästöjen vähentämiseksi saavuttaakseen kaksi kunnianhimoista ilmastotavoitetta: hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja kasvihuonekaasupäästöjen 46 prosentin vähennyksen vuoteen 2030 mennessä. Nesteellä ja ITOCHUlla on yhteneväiset näkemykset uusiutuvien polttoaineiden keskeisestä roolista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Japanissa. Siksi nykyisessä yhteistyössä keskitytään myynnin lisäksi edistämään vähäpäästöisempien polttoaineiden käyttöä, nopeuttamaan siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin sekä lisäämään ymmärrystä uusiutuvasta dieselistä ja sen hyödyistä käyttäjilleen.

“Olemme erittäin iloisia Neste MY Uusiutuvan Dieselin tarjonnan laajentamisesta Japanissa. Uskomme, että kaikkia mahdollisia ratkaisuja tarvitaan, jotta voimme pienentää kuljetusalan päästöjä ja tukea Japania hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuosittain yhteensä vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Peter Zonneveld, Vice President Sales, Europe and APAC Nesteen Renewable Road Transportation -liiketoimintayksiköstä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Neste ja ITOCHU aloittivat yhteistyön Japanissa jo kesäkuussa 2021 tarjotakseen uusiutuvaa dieseliä valikoiduille asiakkaille. Tuolloin yhtiöt sopivat strategisen kumppanuuden solmimisesta nopeuttaakseen uusiutuvan dieselin käyttöönottoa vähäpäästöisenä ratkaisuna dieselmoottoreihin Japanissa.

“Nesteen ja ITOCHUn kumppanuus alkoi alun perin jo vuonna 2010, jolloin teimme yhteistyötä uusiutuvan dieselin parissa Kaliforniassa. Olemme iloisia voidessamme nyt syventää yhteistyötämme laajentamalla uusiutuvan dieselin jakelua Japanissa. Uusiutuva diesel saa paljon huomiota vähäpäästöisempänä ratkaisuna eri toimialoilla, kuten raskaissa kuljetuksissa, muissa kuin tieliikenteen käyttökohteissa sekä rautateillä Japanissa. Olemme iloisia yhteistyömme vahvistumisesta Nesteen kanssa, minkä myötä voimme auttaa Japanin markkinoita pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä”, sanoo Tatsuya Tanaka, General Manager, petroleum trading department, ITOCHU.

Siirtymällä fossiilisesta dieselistä Neste MY Uusiutuvan Dieselin käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 90 %*, kun päästöjä polttoaineen koko elinkaaren ajalta verrataan fossiilisen dieselin vastaaviin. Neste MY Uusiutuva Diesel valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista. Se on niin sanottu drop-in-polttoaine, jonka käyttö ei edellytä muutoksia nykyisiin dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin tai polttoaineen jakelujärjestelmiin.

Uusiutuvien polttoaineiden saatavuus kasvaa Japanissa

Nesteen ja ITOCHUn kumppanuuden laajentaminen on jatkoa yhteistyöhön Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotteen saatavuuden kasvattamiseksi Japanin markkinoilla. Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen käytöllä voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %** polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna. Osana yhteistyötä Neste ja ITOCHU ovat toimittaneet uusiutuvaa lentopolttoainetta lentoyhtiöille Hanedan, Naritan ja Chubun kansainvälisillä lentoasemilla ja tukeneet siten Japanin lentoyhtiöiden ja hallituksen päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

**) Puhtaassa muodossa käytettynä. Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).