Metsätrans-Lehti Oy
Kuljetus

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi voimaan elokuussa 2021

Vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa pyritään edistämään elokuussa 2021 voimaan astuvalla lailla. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiehdotusta, jonka tavoitteena on kasvattaa vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden käyttöä julkisissa hankinnoissa. Nesteen kotimainen innovaatio, Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaine, täyttää uuden lain vaatimukset puhtaasta polttoaineesta raskaille ajoneuvoille ja tarjoaa heti käyttöönotettavan vaihtoehdon ammattiliikenteen hyödynnettäväksi.

- On hienoa, että lainsäädäntö tukee yhä vähäpäästöisempää liikkumista. Suomen teillä liikennöivästä raskaasta kalustosta valtaosa kulkee dieselillä. Uusiutuva diesel tarjoaa ratkaisun lakimuutoksen edellyttämiin päästövähennyksiin eikä sen käyttö vaadi yrityksiltä, kaupungeilta tai kunnilta investointeja uuteen kalustoon tai infrastruktuuriin. Neste MY uusiutuva diesel pienentää dieselkaluston kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön ja soveltuu sellaisenaan kaikkiin dieselautoihin ja -moottoreihin, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Päästöjen vähentäminen keskeisessä roolissa logistiikkayrityksissä

Lakiehdotuksen mukaan ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla elokuusta 2021 vuoteen 2025 mennessä raskasta kalustoa koskevista julkisista hankinnoista 9 % tulee olla ilmastoystävällisiä. Vähäpäästöiseksi kuorma-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten uusiutuvalla dieselillä, sähköllä, kaasulla tai vedyllä. Toisella hankinta-ajanjaksolla, vuosina 2026‒2030, vastaava luku on 15 %.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi koskettaa tahoja, kuten kuntia ja valtion liikelaitoksia, jotka ostavat julkisina hankintoina ajoneuvoja ja kuljetuspalveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi jätteiden keruupalvelut, posti- ja pakettiliikenne sekä kaupunkien bussiliikenne.

- Logistiikan päästöjen vähentäminen on keskeinen tavoite Lassila & Tikanojan kaltaisille vastuullisuuden edelläkävijäyrityksille, joilla on merkittävä ajoneuvokanta. Jäteautojen ja muun raskaan kaluston kohdalla uusiutuva diesel ja biokaasu ovat tärkeitä keinoja päästövähennysten saavuttamiseen jo tässä hetkessä. Olemme kasvattaneet uusiutuvan dieselin osuutta merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2020 kulutus nousi jo 300 000 litraan, ja tänä vuonna määrän ennakoidaan kaksinkertaistuvan, sanoo Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Jorma Mikkonen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusiutuvan dieselin laaja saatavuus tukena julkisissa henkilöautohankinnoissa

Raskaan liikenteen lisäksi laki koskee myös henkilöautokuljetuspalvelujen julkisia hankintoja. Lain voimaantulon jälkeen aloitetuissa kilpailutuksissa 38,5 % ajoneuvoista tulisi ensimmäisellä hankintajaksolla olla päästöiltään enintään 50 g/km.

Hankkijat ja palveluntarjoajat voivat halutessaan omaehtoisesti vauhdittaa myös kevyen ajoneuvokaluston vähäpäästöisyyttä edistämällä tai edellyttämällä uusiutuvan polttoaineen käyttöä niissä ajoneuvoissa, jotka jäävät 38,5 %:n vähimmäisvaatimuksen ulkopuolelle.

- Uusiutuvan dieselin laaja asemaverkosto Suomessa tarjoaa tähän useilla alueilla hyvän mahdollisuuden. Kesän aikana laajennamme uusiutuvan vaihtoehdon saatavuutta tuomalla 23 uutta jakelupistettä asemaverkostoomme. Laajennuksen myötä Neste MY uusiutuvaa dieseliä on saatavilla jo lähes 150 asemalla ympäri Suomen, sanoo Pihlström.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.