Kuljetus

Autojen ensirekisteröinnit kasvussa - samaan aikaan uusien autojen tilauksia kertyy historiallisen nihkeästi

Toukokuussa rekisteröitiin 9 435 uutta henkilöautoa, mikä on 18,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 37 711 henkilöautoa, joka on 4,4 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden lukema on jäänyt pitkän aikavälin keskiarvosta 18 prosenttia.

Toukokuun valoisat lukemat ovat peräisin viime vuonna ennätykselliseksi kasvaneen tilauskannan purkautumisesta. Pitkään jatkunut komponenttipula alkaa helpottaa. Samalla uusien autojen tilauksia on tehty koko alkuvuoden historiallisen nihkeästi, sillä kasvanut korkotaso ja inflaatio heikentävät kotitalouksien ja yritysten mahdollisuuksia autohankintoihin. Ensirekisteröintien määrän ennakoidaankin kääntyvän laskuun syksyllä.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on alkuvuoden aikana tehty viime vuotta vilkkaammin. Autoliikkeissä tehtyjen käytettyjen autojen kauppojen määrä oli toukokuussa 7,9 prosenttia viime vuoden toukokuuta suurempi. Käytettyjen autojen kaupan kasvu heijastelee uusien autojen kysynnän heikkenemistä – epävarmoina aikoina käytetyn auton hankintaan on matalampi kynnys kuin uuden auton hankintaan.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin toukokuussa 1 169, joka on 36,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa, jossa komponenttipula oli syvimmillään. Alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 4 519 pakettiautoa, mikä on 2,4 prosenttia viime vuotta vähemmän. Myös pakettiautoissa ollaan takamatkalla pitkän aikavälin rekisteröintitilastoihin nähden – tammi-toukokuun lukemat ovat noin 24 prosenttia alemmat kuin keskimäärin viitenä viime vuonna.

Liikenteen sähköistymisen nopeuttamiselle on suuri tarve

Autokannan uusiutuminen on viime vuosien aikana hidastunut uusien autojen kysynnän romahdettua. Myös sähköautojen kysyntä on vähentynyt merkittävästi, vaikka rekisteröinneissä sähköautojen osuus edelleen korkealla viime ja edellisvuonna tilattujen sähköautojen päätyessä nyt rekisteriin. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli toukokuussa noin 35 prosenttia, mutta uusien autojen tilauksissa osuus on alkuvuoden aikana taantunut alle 20 prosenttiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sähköistymisen nopeuttaminen on tärkeää erityisesti, jos hallitus peruu jo sovitun uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen paluun kasvu-uralle ensi vuonna. Noin puolet tällä vuosikymmenelle liikenteelle suunnitelluista päästövähennyksistä nojaa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nostoon. Autokannan sähköistyminen vähentää päästöjä pitkäaikaisesti ja pysyvästi, mutta autokannan hidas uusiutuminen ja sähköistymisen merkittävä hidastuminen syö pohjaa päästövähennyksiltä. Autokannan kiertoa tulisi nopeuttaa muun muassa autoveroa alentamalla ja sähköautojen hankintakannusteilla.

Jakeluvelvoitteen nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä hieman yli 100 000 tonnilla vuosittain. Sama päästövähennys saataisiin aikaan noin 25 000 sähköauton lisäyksellä autokannassa.

- Sähköistymisen etuna on, että sen päästövaikutus on pysyvä ja vähennys kertautuu joka vuosi verrattuna tilanteeseen, jossa samat ajokilometrit ajettaisiin fossiilisilla polttoaineilla. Autokannan kiertoa nopeuttamalla ja hyvin kohdennetuilla hankintakannusteilla autokannassa voisi vuonna 2030 olla lähes 900 000 ladattavaa autoa, kun nykyisellä kehityksellä määrä voi jäädä noin 600 000 ladattavaan autoon, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Tero Kallio

Autokannan sähköistymistä voidaan nopeuttaa monin erilaisin toimin. Henkilö- ja pakettiautokannan nopeuttamisessa olennaisimpia ovat erilaiset kannustetoimet – kuorma-autoliikenteessä sähköistymisen suurin este on puuttuva latausinfrastruktuuri.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tehokkaita autokannan uusiutumista nopeuttavia toimenpiteitä ovat muun muassa hankintatuet, kierrätyspalkkio ja sähköisten työsuhdeautojen verokannusteiden jatkaminen. Päästövähennysten lisäksi ne elvyttävät uusien autojen kysyntää aallonpohjassa, joka uhkaa jäädä pitkäaikaiseksi, muistuttaa toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Tero Lausala

Autokannassa on kesäkuun alussa yhteensä noin 175 000 ladattavaa autoa, joista täyssähköautoja on noin 60 000. Ladattavien autojen osuus henkilöautokannasta on hieman yli 6 prosenttia.