Ajankohtaista

Karevansuon suoluontoa palautetaan ennallistamalla

Maskussa sijaitseva Karevansuon luonnonsuojelualue on pohjavesivaikutteinen suoallas, jonka luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty ojittamalla kuivattaa metsätalouskäyttöön ja turpeennostoon. Karevansuon ennallistamistyö tehdään tänä kesänä konetyönä. Kaivinkone raivaa ensin pienpuustoa ojalinjoilta, jotta täyttötyö voidaan tehdä helpommin.

Ennallistettu räme ensimmäisen vuoden jälkeen
Ennallistettu räme ensimmäisen vuoden jälkeen.

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Alun perin Karevansuo on ollut luonnontilaisena keskustastaan avointa, pääosin nevaa ja harvapuustoista rämettä. Suon laiteilla on ohutturpeisia kuusivaltaisia korpia ja soistumia mutta myös pohjavesivaikutteisia koivu- ja tervaleppäluhtia. Suo on ojitettu tiheästi ja ojat ovat niin vanhaa alkuperää, että vesitasapaino, kasvillisuus ja puusto ovat muuttuneet hyvin paljon alkuperäisestä. Alueen kaakkoisosissa on myös vanhoja turpeennostoalueita. Ne jäävät pääosin vesialtaiksi.

Ennallistettu korpi
Ennallistettu korpi.

- Ennallistamisen odotetaan elvyttävän alueen taantunutta ja osin kadonnutta suolajistoa, sanoo Johanna Ruusunen Metsähallituksesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Karevansuota ennallistetaan tänä kesänä heinä-elokuussa. Ojalinjan raivaus alkaa 27.7., jonka jälkeen tukitaan ja padotaan suo-ojia. Työ kestää 1-2 viikkoa. Ennallistettavan alueen pinta-ala on 17 hehtaaria, ja työ toteutetaan osana Helmi-elinympäristöhanketta. Helmi-ohjelman tavoitteena on ennallistaa vuoden 2023 loppuun mennessä 12 000 hehtaaria soita.

Ennallistettu korpi kahden vuoden jälkeen
Ennallistettu korpi kahden vuoden jälkeen.

Reitistö ja alueella ulkoilu

Karevan kierto on osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä. Alueella on virallisen reitin lisäksi paljon polkuja. Osa reittiä joudutaan sulkemaan turvallisuussyistä ennallistamistyön ajaksi.

- Reittejä pitkin voi töistä huolimatta kulkea, mutta kävijöiden on hyvä huolehtia siitä, että kaivinkoneen kuljettaja huomaa kulkijat heidät. Liikkuvaan työkoneeseen on hyvä pitää riittävä turvaväli, muistuttaa Ruusunen.

Kaivinkone töissä
Kaivinkone töissä.