Ajankohtaista

Koneyrittäjät pettymässä perusväylänpidon rahoihin

Valtiovarainministeriön esitys leikata perusväylänpidon määrärahoja ensi vuodelle syventää rakennusalan kurimusta, eikä se ole suhdannepoliittisestikaan viisasta. Perusväylänpidon rahoitus on jo entuudestaan riittämätöntä. Perusväylänpitoon ja sen määrärahoihin onkin palattava budjettiriihessä, vaatii Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Matti Peltola

Koneyrittäjillä oli huomattavan korkeat toiveet siitä, että tiestön korjausvelkaa päästäisiin uuden hallituksen ja sen kunnianhimoisen hallitusohjelman myötä taittamaan. Valtiovarainministeriö on 28.8.2023 julkaistussa talousarvioesityksessään kuitenkin leikkaamassa perusväylänpidon rahoja 30 miljoonaa euroa. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi huoltovarmuudelle kriittiset alemman tieverkon osat vaatisivat merkittäviä korjauksia.

Nyt esitetyissä määrärahoissa ei näy hallitusohjelman kirjaukset esimerkiksi metsäteollisuuden ja huoltovarmuuskriittisen energiateollisuuden vaatiman tieverkon kunnosta huolehtimisesta. Näiden priorisointi tuleekin tuoda selkeästi perusteluissa ja siten määrärahojen käytössä esiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Väyläverkon kehittämiseen ollaan kohdistamassa vajaan 130 miljoonan euron leikkauksia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Maarakentaminen kohtaa merkittävän iskun asuntorakentamisen ajettua päin seinää ja nyt talousarvioesityksen luvut toteutuessaan entisestään ajaisivat maarakentajia ahdinkoon. Hallitus ei näytä tässä kantavan huolta suhdanteiden tasaamisesta, millä pidettäisiin myös maarakentamisen kustannuksia ja työllisyyttä vakaana.

- Ymmärrämme väyläverkon kehittämisinvestointien lykkäämistä ja niiden myöhempää toteuttamista hallitusohjelman mukaisella investointipaketilla, mutta perusväylänpidon määrärahoihin on palattava budjettiriihessä ja selkeästi korotettava niitä, Peltola vaatii.