Ajankohtaista

Tamtron Group Oy:n puolivuosikatsaus: Vahvaa kasvua yrityskaupoin ja orgaanisesti

Tammi-kesäkuussa 2023 Tamtron Group Oy:nj liikevaihto kasvoi 50,8% edellisvuodesta oli 23 577 (16 637) tuhatta euroa. Liikevoitto oli 955 (659) tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 3,7 (4,2) %. Tilauskanta oli 14 046 (8 533) tuhatta euroa.

Mikko Keskinen

Toimitusjohtaja Mikko Keskinen kommentoi:

Olen erittäin tyytyväinen Tamtronin vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksiin ja saavutuksiin. Saavutimme jaksolla monia tärkeitä kasvustrategiassamme määritettyjä tavoitteita. Tamtronin liikevaihto kasvoi alkuvuonna vahvasti niin orgaanisesti kuin yrityskaupan siivittämänä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ensimmäinen vuosipuolisko osoittaa vahvaa suorituskykyä niin liikevaihdon kuin käyttökatteen osalta. Liikevaihdon kasvu oli 50,8 prosenttia ja samalla käyttökate kasvoi 41,9 prosenttia vertailukauteen. Orgaaninen kasvuvauhti oli myös hyvä, 10,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä siitäkin huolimatta, että erityisesti Ruotsin ja Norjan kruunujen vaihtokurssit heikkenivät katsauskaudella ja vaikuttivat negatiivisesta vaikutuksesta konsernin liikevaihtoon. Orgaaninen kasvu heijastaa asiakkaidemme luottamusta Tamtronin ratkaisuihin ja tuotteiden kilpailukykyyn. Käyttökate pysyi hyvällä tasolla, huolimatta alkuvuodelle kohdistuneista integraatiokuluista. Tamtron hakee kannattavaa kasvua ja olemmekin edelleen tehneet alkuvuoden aikana aktiivisesti toimenpiteitä kustannustehokkuuden kehittämiseksi.

Tamtron toteutti alkuvuonna historiansa suurimman yrityskaupan ostamalla Lahti Precision Oy:n Suomessa. Tamtron järjesti yrityskaupan yhteydessä suunnatun osakeannin, joka oli selvästi ylimerkitty. Osakeannissa Tamtron keräsi n. 4,5 miljoonan euron bruttovarat, jotka käytettiin yrityskaupan rahoittamiseen.

Toteutettu yrityskauppa vahvistaa entisestään Tamtronin asemaa kilpailukykyisenä kokonaisratkaisujen toimijana teollisuuden punnitus- ja tiedonhallintaratkaisujen markkinoilla. Markkinaosuuden lisäksi Tamtron sai kaupassa uuden tuotealueen teollisuuden annostelu- ja automaatiojärjestelmistä sekä uusia asiakastoimialoja akku- ja elintarviketeollisuudesta. Samalla yhdistyi myös kahden alan edelläkävijän osaaminen ja resurssit SaaS-ratkaisuiden kohdalla. Kahden innovatiivisimman SaaS-pohjaisen materiaalivirtojen hallintajärjestelmän yhdistyminen tarjoaa asiakkaille merkittäviä etuja nyt ja jatkossa. Resurssit digitaalisen palveluiden kehittämiseen ja myynnin skaalaamiseen vahvistuivat merkittävästi yritysjärjestelyn myötä. Yrityskaupan jälkeinen integraatio on edennyt hyvin ja uusi organisaatio sekä konsernin johtoryhmä julkaistiin toukokuun alkupuolella. Uudessa johtoryhmässä yhdistyy vankka johtamis- ja toimialakokemus.

Viime vuosina useat eri tekijät ovat aiheuttaneet häiriöitä ja epävarmuutta toimitusketjuihin, tuotteiden saatavuuteen ja nostaneet hintoja. Kuluvan vuoden aikana tilanne on näiden haasteiden osalta helpottanut ja saatavuustilanne tasaantunut. Myös materiaalien ja komponenttien hintojen kohoaminen näyttäisi olevan rauhoittunut. Parantuneet toimintavarmuudet ja ennustettavuus auttavat tuotannon suunnittelua ja nettokäyttöpääoman tehostamista mm. varastotasojen optimoinnin myötä.

Olemme jatkaneet voimakkaita panostuksia innovaatioihin ja tuotekehitykseen, mikä on näkynyt uusien tuotteiden ja ominaisuuksien lanseerauksena markkinoille. Lisäksi toteutettu yrityskauppa vahvistaa asemaamme teknologisena edelläkävijänä toimialallamme.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tällä hetkellä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät makrotalouden näkymiin. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen asiakastoimialoillamme saattaa vaikuttaa negatiivisesti toisen vuosipuoliskon kehitykseen. Valuuttakurssien muutokset, erityisesti NOK ja SEK, vaikuttavat alkuvuoden tavoin negatiivisesti koko vuoden 2023 liikevaihtoon. Ensimmäisen vuosipuoliskon positiivinen kehitys ja yrityskauppojen vaikutus yhdistettynä hyvään tilauskantaan saa meidät kuitenkin optimistisiksi loppuvuotta ajatellen.

Haluan kiittää koko Tamtronin henkilöstöä ja sidosryhmiä omistautumisestaan ja sitoutumisestaan menestyksen luomiseen. Tamtronilaisten ammattitaito, intohimo ja innovatiivisuus sekä osakkeenomistajien luottamus ovat mahdollistaneet alkuvuoden saavutukset.

Jatkamme sitoutuneesti strategian toteuttamista, asiakkaidemme menestyksen tukemista ja arvon luontia osakkeenomistajillemme. Odotan innolla tulevaisuutta, joka on Tamtronille täynnä mahdollisuuksia