Ajankohtaista

Kesla Oyj puolivuosikatsaus: saadut tilaukset ja tilauskanta ennätyksellisen korkealle tasolle

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle. Tulos koheni selvästi vertailukaudesta.

Katsauksen vertailukausi on tammi-kesäkuu 2020.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kohenivat selvästi vertailukauteen nähden
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 27,3 % vertailukaudesta 11,9 miljoonaan euroon (4-6/2020 9,4 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 898 tuhatta euroa (115 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 483 tuhatta euroa positiivinen (1 145 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,23 euroa (0,02 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Kertaluonteiset erät: Emoyhtiö purki Amkodoria koskevan luottotappiovarauksen 353 tuhatta euroa kesäkuussa.

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

 • Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto koheni merkittävästi
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta 21,0 miljoonaan euroon (1-6/2020 19,8 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 789 tuhatta euroa (246 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 321 tuhatta euroa positiivinen (2 556 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 24,0 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,17 euroa (0,03 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

- Ensimmäisen vuosipuoliskon saatujen tilausten kertymä oli ennätyksellinen 36 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vertailukauteen nähden jäi vielä maltilliseksi noin 6 prosenttiin, koska toimittajaverkoston pullonkaulat rajoittivat hyvän kysyntätilanteen nopeaa hyödyntämistä etenkin ensimmäisellä kvartaalilla. Tilauskanta kasvoi ennätyksellisen suureksi 24 miljoonaan euroon. Onnistuimme nostamaan laskutusvauhtia katsauskauden loppua kohti ja kesäkuun liikevaihto oli erittäin hyvää tasoa. Suotuisan kehityksen vuoksi muutamme tilikauden näkymän aiempaa paremmaksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Keslalle keskeisten vientimaiden kysyntä koheni edellisvuodesta selvästi. Erityisen vahvaa kasvu oli Venäjällä, kotimaassa ja lähialueidemme ohessa Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihdon kasvu oli vahvaa autonostureiden ja traktorivarusteiden liiketoiminnoissa. Puunkorjuulaitteiden laskutus jäi edellisvuodesta heikon ensimmäisen kvartaalin vuoksi eikä toisen kvartaalin aikana tapahtunut voimakas kasvu riittänyt kattamaan heikkoa alkuvuotta. Varaosamyynnin liikevaihto kasvoi yli 20 % eli selvästi konekauppaa enemmän. Laskutuksen keskimääräinen bruttomyyntikatetaso heikkeni runsaalla prosenttiyksiköllä vertailukaudesta. Ostomateriaalien hintojen nousuun vastattiin normaalia tiheämmin tehdyin hinnastopäivityksin.

Covid-19 pandemian vaikutukset ilmenivät ostomarkkinoilla pidenneinä toimitusaikoina ja materiaalihintojen nousuina. Etätyöjärjestelyt ja hygieniajärjestelyjen tehostaminen pitivät henkilöstön toimintakyvyn hyvänä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Valko-Venäjälle asetetut henkilöpakotteet rajoittivat yhtiön liiketoimintaa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Toimitukset Amkodor-Onego -yhtiölle Petroskoihin käynnistettiin kesäkuussa perusteellisten laillisuusselvitysten jälkeen. Tämän Lisäksi Kesla ja Amkodorin EU:ssa sijaitseva hankintayhtiö ovat sopineet Keslan myyntisaamisten maksusta. Hankintayhtiö on hakenut toimivaltaiselta viranomaiselta EU:n pakotteiden soveltamisohjeiden mukaista valtuutusta maksaa kyseinen velka yhtiön jäädytetyistä varoista. Valtuutushakemuksen jättämisen Valtuutushakemuksen jättämisen yhteydessä Kesla purki tehdyn runsaan 350 tuhannen euron luottotappiovarauksen Amkodor-saatavistaan, mikä paransi katsauskauden tulosta kertaluonteisesti.

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta heikkeni edellisvuoden 2,6 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon, mutta se pystyttiin pitämään selvästi positiivisena voimakkaasta kysynnän kasvusta huolimatta. Nettovelkaantumisaste parani selvästi vertailukauteen nähden, ja omavaraisuusaste pysyi tavoitellulla tasolla. Konsernin tulos koheni selvästi vertailukauteen nähden hyvän toisen kvartaalin ansiosta.

Keslan investointiohjelman, NOSTE-hankkeen, puitteissa yhtiö päätti tilata älykkään särmäyslaitteen, koneistuskeskuksen sekä kolme FMS-hitsaussolua. Hankkeen toteutukset ja sitovat tilaukset ovat tähän mennessä yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeen viimeisten merkittävien investointien valmistelut ovat loppusuoralla, ja kaikkien suunniteltujen investointien odotetaan olevan tuotantokäytössä ensi kesänä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kesla lanseerasi katsauskaudella useita uuden sukupolven 22-sarjan autonosturimalleja sekä järeän 326T traktorikuormaimen ammattikäyttöön urakoitsijasegmenttiin. Kierrätysnostureiden tarjontaa laajennettiin ohjaamollisiin nostureihin. Näiden lisäksi puolustusvoimien tarpeisiin kehitetty traktorin maastokelpoinen monitoimiperävaunu lisälaitteineen saatiin tuotanto- ja myyntivalmiuteen ensimmäisen tilauksen kera kuluneen kvartaalin päätteeksi.

Hyvä kysyntätilanne, vahva tilauskanta ja kasvava tuotantovolyymimme luovat poikkeuksellisen hyvän lähtöaseman tilikauden toiselle vuosipuoliskolle, jonne lähdemme positiivisin odotuksin.

Toimintaympäristö, markkinakehitys ja tilikauden näkymä

Kesla tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukauteen nähden lähes kolmikertainen ollen noin 24 miljoonaa euroa (30.6.2019 8,2 miljoonaa euroa). Heinäkuun saatujen tilausten virta pysynyt vahvana ja tilauskanta on jatkanut kasvuaan.

Covid-19-epidemian etenemiseen liittyy edelleenkin epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa voimakkaasti liiketoiminnan kehittymiseen, vaikka tilanne näyttää paranevan koko ajan. Sellun ja puuraaka-aineen hintatasot ovat nousseet hyvälle tasolle, mikä näkyy voimakkaana metsäteknologian kysyntänä. Ostomarkkinoilla hinnat ovat myös nousseet voimakkaasti. OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on noussut yli pitkän aikavälin keskiarvonsa ja näyttää jatkavan vielä nousuaan – suhdanne on hyvä ja näyttää kohenevan.