Ajankohtaista

Kesla Oyj:n kolmas vuosineljännes oli voitollinen ja kvartaalin saadut tilaukset ennätystasolla

- Kesla-konsernin tuotteiden kysyntä jatkoi kolmannella kvartaalilla vahvaa kasvuaan – kvartaalilla kertyi tilauksia ennätykselliset 27,8 miljoonaa euroa. Kvartaalin lopussa vuoden kokonaiskertymä ylitti 63 miljoonaa euroa. Kvartaalin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 22 %, tosin ostomateriaalien saatavuus hidasti tuotantovauhdin suunniteltua nostoa. Tulos koheni selvästi edellisvuodesta, vaikka kauden tulosta rasitti keskeneräisen tuotannon varastonarvoon tehty kertaluonteinen 122 tuhannen euron oikaisuerä. Yhtiön tilauskanta saavutti poikkeuksellisen korkean 41 miljoonan euron tason.

Venäjän markkinakysyntä on ollut kuluvana vuonna poikkeuksellisen vahvaa. Venäjä nousi kolmannella kvartaalilla saaduissa tilauksissa yhtiön vahvimmaksi markkinaksi ohi kotimaan. Kotimaan kasvu oli myös vahvaa ja vuoden kumulatiivinen tilauskertymä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen nähden. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla keskeisillä markkinoillamme.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kolmannen kvartaalin laskutus kasvoi vahvasti autonosturit ja traktorivarusteet liiketoiminnoissa. Puunkorjuun laskutus kasvoi vain hieman johtuen Amkodor-toimitusten ajoittumisesta vuoden viimeiselle kvartaalille. Varaosakysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa, ja varaosien laskutus kasvoi lähes 40 % vertailukauteen nähden. Laskutuksen keskimääräinen bruttokatetaso koheni hieman vahvan varaosamyynnin vetämänä. Tuotteiden hinnastoja päivitettiin ostomarkkinoiden nousevan hintakehityksen vuoksi.

Kolmannella kvartaalilla konsernin rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa positiivinen liikevaihdon kasvusta huolimatta. Konsernin omavaraisuusaste 42 % ylitti tavoitellun 40 %:n tason ja nettovelkaantumisaste 51 %:a saavutti lähes tavoitellun 50 %:n tason. Konsernin kassavarat olivat kauden päättyessä hyvällä tasolla.

NOSTE-hankkeen investoinnit hitsausautomaatioon sekä koneistuskapasiteettiin ovat käynnissä. Hankesuunnitelman mukainen laserleikkauskeskus päätettiin tilata elokuussa. Uusi älykäs särmäyslaite otettiin tuotantokäyttöön syyskuussa ja ensimmäiset kokemukset laitteesta ovat erittäin positiivisia – tuotannon digitalisoinnin avulla voimme nostaa tuottavuutta ja laaduntuottokykyämme merkittävästi, toimitusjohtaja Simo Saastamoinen kertoi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kesla-konsernin tilikauden 2021 neljännen kvartaalin aloittava tilauskanta on runsaat 41 miljoonaa euroa, joka luo hyvät edellytykset liikevaihdon kerryttämiselle loppuvuonna ostomarkkinoiden tilanteen kehittymisen puitteissa.

Covid-19-epidemian etenemiseen liittyy epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa vielä liiketoiminnan kehittymiseen. Elvytystoimien ja pandemian hellittämisen myötä Keslan keskeisimmät markkinat ovat nyt noususuhdanteessa. Venäjän suhdanne ja luottamusilmapiiri on ollut erittäin korkealla tasolla, mikä näkyy merkittävinä investointeina puunjalostusteollisuuteen kuluvan vuoden aikana. Osassa OECD maita, kuten Suomessa, ennakoiva suhdanneindikaattori näyttää kääntyvän hienoiseen laskuun.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Korkeasuhdannekäänne on heijastunut toimittajiin pidentyvinä toimitusaikoina ja toimituskykyongelmina, mikä voi rajoittaa Keslan mahdollisuuksia hyödyntää käynnistynyt kasvu täysimääräisesti. Riskin pienentämiseksi kriittisimpiin nimikkeisiin on kehitetty kuluvan vuoden aikana rinnakkaisia hankintakanavia. Materiaalipulasta johtuva ostomateriaalien nouseva hintakehitys voi heikentää Keslan tuotteiden myyntikatetasoa, kunnes vastaavat hinnankorotukset on viety Keslan omaan asiakasrajapintaan. Tämän vuoksi hinnastojen hinnankorotuksia tehdään toistaiseksi poikkeuksellisen tiheästi.

Heinä-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli positiivinen
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 21,8 % vertailukaudesta ja oli 9,9 miljoonaa euroa (7-9/2020 8,1 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto oli 437 tuhatta euroa (liiketappio 195 tuhatta euroa). Liikevoittoa rasittaa varaston arvoon tehty kertaluonteinen 151 tuhannen euron kirjaus.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 934 tuhatta euroa positiivinen (1 728 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,13 (-0,07 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10,5 % vertailukaudesta ja oli 30,8 miljoonaa euroa (1-9/2020 27,9 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 1 226 tuhatta euroa (50 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 254 tuhatta euroa positiivinen (4 284 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 41,2 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,31 euroa (-0,04 euroa) sekä A- että B-osakkeille.