Ajankohtaista

Keslan liikevaihto laski, mutta tilauskanta kasvoi alkuvuoden aikana

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021 kertoo konsernin liikevaihdon laskeneen ja liikevoiton heikenneen, mutta tilauskanta kasvoi merkittävästi. Valko-Venäjän pakotteet rajoittivat tuotantovolyymiä tammi-helmikuussa vaikuttaen kvartaalin kannattavuuteen.

  • Konsernin liikevaihto laski 13,3 % vertailukaudesta ja oli 9,0 miljoonaa euroa (Q1/2020 10,4 miljoonaa euroa).
  • Konsernin liikevoitto EBIT oli 109 tuhatta euroa tappiollinen (131 tuhatta euroa voitollinen).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 837 tuhatta euroa positiivinen (1 411 tuhatta euroa).
  • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 14,5 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa).
  • Osakekohtainen tulos EPS oli -0,06 euroa (0,01 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoisen mukaan voimakas keskuspankkielvytys, rokottamisten käynnistyminen ja metsäsektorin kysynnän hyvä kehitys kasvattivat kvartaalin saatuja tilauksia noin kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna. Saatujen tilausten määrä ylitti 14 miljoonaa euroa ja tilauskanta koheni 4 miljoonaa eurolla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Pirteästä kysynnästä huolimatta liikevaihto taantui edellisvuodesta noin 13 prosenttia. Valko-Venäjän pakotepäätöksen seurauksena tuotannosta peruttiin noin 1,7 miljoonan euron tilaukset Amkodorille, mikä vaikutti liikevaihtoon tammi-helmikuussa. Amkodorin tilauksia korvaavan tuotannon järjestäminen ei ollut mahdollista ostomateriaalien toimitusaikojen vuoksi. Tammikuun tulos jäi raskaasti tappiolliseksi ja helmikuun liikevoitto jäi hieman negatiiviseksi. Maaliskuussa tilanne normalisoitui, mutta kuukauden liikevoitto ei riittänyt kattamaan edeltävien kuukausien kumulatiivista tappiota. Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi edelleen vahvana ja oli positiivinen 0,8 miljoonaa euroa.

Saadut tilaukset kasvoivat valtaosassa Keslan keskeisiä markkina-alueita. Näistä kotimaa, Ranska ja Venäjä kasvoivat vahvimmin vertailukauteen nähden. Kotimaan suhteellinen osuus liikevaihdosta nousi edellisvuoden 32 prosentista 43 prosenttiin. Liikevaihto kasvoi vientimarkkinoista selvimmin Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Traktorivarusteiden liikevaihto jäi hieman edellisvuotta matalammaksi. Puunkorjuulaitteiden liikevaihto pieneni selvästi EU:n Valko-Venäjälle määräämien pakotteiden vuoksi. Auto- ja teollisuusnostureiden liikevaihto kasvoi selvästi kotimaan hyvän kysynnän vetämänä. Saatujen tilausten määrä kasvoi vahvasti puunkorjuuliiketoimintaa lukuun ottamatta. Varaosamyynti kehittyi hyvin kasvaen 21 % vertailukaudesta. Laskutuksen tuotemixin muutos ja ostomarkkinoilla tapahtuneet hintamuutokset painoivat laitemyynnin myyntikatetasoa. Varaosamyynnin hyvä volyymikehitys kompensoi osan tästä muutoksesta. Kvartaalin aikana tehtiin hinnoittelumuutoksia, jotka vaikuttavat vasta vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Konsernin nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste heikkenivät hieman tilikauden alkuun nähden, mutta molemmat tunnusluvut olivat vertailukautta paremmat. Konsernin rahavarat ja käyttämättömien luotto- ja shekkilimiittien määrä oli kvartaalin päättyessä yhteensä noin 7 miljoonaa euroa, joka mahdollistaa toteuttaa suunnitellut investoinnit NOSTE-hankkeelle.

Koronaepidemian vaikutukset olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin ajan rajalliset. Kuorma-autotehtaiden toimitusviiveet ovat lykänneet hieman Keslan toimituksia. Laaja tuotevalikoima, niihin liittyvät erilliset tuotantojärjestelyt, oman osavalmistuksen kattavuus sekä ostojen painottuminen kotimaahan ylläpitivät Keslan toimituskykyä kuluneen kvartaalin ajan. Ostomateriaalien saatavuudessa on kuitenkin ollut haasteita kasvaneen kysynnän ja globaalin konttipulan vuoksi. Joihinkin kriittisiin nimikkeisiin on haettu uusia hankintalähteitä, joita otetaan käyttöön vuoden toisen kvartaalin aikana.

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Keslan ensimmäisen kvartaalin tilausvirta kasvoi noin kolmanneksella, ja kehitys on jatkunut selvästi edellisvuotta vahvempana myös huhtikuun alun ajan. Toisen kvartaalin aloittava tilauskanta on erittäin hyvällä tasolla noin 14 miljoonassa eurossa. Sellun hinta on kääntynyt selvään nousuun, ja OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on noussut selvästi pandemiaa korkeammalle tasolle. Keskuspankkien mittavat elvytystoimet näkyvät pirteänä kysyntänä eri markkina-alueilla, ja BKT:n uskotaan kasvavan selvästi keskeisimmillä markkinoillamme.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Nopea elpyminen näkyy pullonkauloina ostomarkkinoilla. Kuljetuslogistiikan haasteet, materiaalivarastojen kasvattaminen nousevaa kysyntää vastaavaksi ja pandemian vaikutukset globaaleissa toimitusketjuissa selittävät ostomateriaalien toimitusaikojen pidentymistä.

Matkustusrajoitukset vaikeuttavat jälleenmyyjäverkoston laajentamista uusiin jälleenmyyjiin ainakin alkusyksyyn saakka.

Konsernin kannalta keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat seuraavat:

  • Nopea suhdannekäänne on heijastunut toimittajien pidentyvinä toimitusaikoina ja toimituskykyongelmina, mikä voi rajoittaa Keslan mahdollisuuksia kasvattaa ripeästi liikevaihtoa tai hyödyntää käynnistynyt kasvu täysimääräisesti.
  • Voimakas kysyntä voi nostaa ostomateriaalien hintoja. Tämä voi pienentää laitemyynnin kannattavuutta, kunnes vastaavat hinnankorotukset on tehty Keslan jälleenmyyjille.Covid-19-pandemia voi laajetessaan vaikuttaa jälleenmyyjien toimintakykyyn ja alustakoneiden saatavuuteen (mm. kuorma-autot, kaivinkoneet, metsäkoneet ja traktorit). Nämä tekijät voivat heikentää tai lykätä tuotteiden kysyntää. Pandemia voi vaikuttaa myös toimitusketjun kykyyn toimittaa tuotteita halutuissa määrin. Pohjois-Karjalan tilanteen heikkeneminen voi vaikuttaa myös Keslan tehtaisiin ja organisaation toimintakykyyn.
  • Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin eskaloituminen voi vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään kasvuun kääntyneellä Venäjän markkinalla ja laajemminkin.
  • Kesla on pysäyttänyt toimitukset Amkodorille Valko-Venäjän presidentinvaaleihin liittyvän EU:n pakotepäätöksen vuoksi. Pakotepäätöksen tulkintaa selvitetään yhdessä viranomaisten ja pakoteasiantuntijan kanssa.
  • Vaikka Keslan tuotteet laskutetaan euroina eikä valuuttakurssimuutokset välittömästi vaikuta yhtiön kassavirtoihin, voi euron vahvistuminen dollariin, ruplaan ja kruunuihin nähden vaikuttaa kysyntään negatiivisesti.