Metsäteollisuus

Syysistutukset loppusuoralla, sekaviljely hyödyttää sekä metsätaloutta että ilmastoa

Peitteisen metsänkäsittelyn lisääminen hakkuissa on vaikuttanut Etelä-Suomessa etenkin kuusen istutusmäärään. Jatkossa määriin voi vaikuttaa myös tänä vuonna aloitetun uuden menetelmän - sekaviljelyn käytön mahdollinen lisääminen. Sen tavoitteena olisi osaltaan vastata ilmastomuutoksen tuomiin uhkiin. 

sekaistutus, mänty ja kuusi viereisillä istutusmättäillä

Sekaviljelyssä uudistusalalle istutetaan samalla kertaa useampaa puulajia. Sekaviljelyllä pyritään luomaan kestävämpiä, monimuotoisempia sekä paremmin kasvavia metsiä kuin yhden puulajin kasvatuksessa.   Eteläisessä Suomessa jo nykyisellään yleistyneiden kasvukauden kuivuusjaksojen pidentyminen vaikeuttaa kuusen menestymistä kuivuudelle alttiissa kohteissa. Sekaviljely sopii erityisesti myös alueille, joilla on riski hirvituhoista, ja se vähentää myös muiden tuhojen riskiä.  
Valtion metsien sekaviljelykohteilla tänä vuonna on istutettu kuusta ja mäntyä. Luonnonvarakeskuksen tutkimuskohteille on istutettu havupuiden lisäksi myös muita puulajeja. 

sekaistutus, mänty ja kuusi viereisillä istutusmättäillä

Metsätalous, monimuotoisuus ja ilmasto hyötyvät kaikki sekaviljelystä  

- Nyt ensimmäisenä kautena tavoite tiimin alueella oli istuttaa 40 hehtaaria ja koko Etelä-Suomen valtion mailla 200 hehtaaria sekaviljelynä. Nyt on menossa Järvi-Suomen tiimin viimeinen 2 hehtaarin istutusala. Kokemukset sekaviljelystä ovat olleet mielestäni hyviä ja taimien sekoitus onnistunut pääosin odotetusti, kertoo metsänhoidon operaatioasiantuntija Simo Noponen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Sekaviljelyyn soveltuvat parhaiten tuoreet kankaat tai vastaavat turvekankaat. Sekaviljely kannattaa kohdistaa ensi sijassa tuhoriskialueille, joissa riskinä ovat lumi-, hirvi-, tuuli- ja versoruostetuhot.  

Kiinnostusta sekametsän viljelyyn on aiemmin vähentänyt huoli siitä, että eri puulajit kasvavat alussa niin eri tahtiin, ettei sekaviljely onnistu. Luonnonvarakeskuksen 2021 julkistamien tutkimustulosten mukaan kuusi ja mänty kasvavat sekaviljelykohteilla yhtä nopeasti, jos metsä on hoidettu hyvin. 

Sekaistutus, mänty ja kuusi viereisillä istutusmättäillä

Syysistutuskausi lähestyy loppuaan 

- Syysistutuskausi alkoi meillä elokuun puolessa välissä ja taimet saadaan maahan syyskuun loppuun mennessä. Syyskaudella istutetaan Etelä-Suomessa lähes 3 miljoonaa tainta, joka on 47 prosenttia koko vuoden 2023 istutuksista. Syksyllä istutetuista taimista on 1,7 miljoonaa mäntyjä ja 1,2 miljoonaa kuusia, kertoo metsänhoitopäällikkö Tanja Oksala

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsähallituksen Etelä-Suomen istutustyömailla työskenteli tällä istutuskaudella 20 metsäpalveluyritystä työntekijöineen, 11 metsäalan oppilaitoksen oppilaita sekä Metsähallituksen omia metsureita.