Metsäteollisuus

Metsä Group: Männyn ja kuusen sekaviljely on yleistynyt nopeasti

Metsä Group aloitti männyn ja kuusen sekaviljelyn myynnin metsänomistajille syksyllä 2019. Ennen sekaviljelyn ottamista palveluvalikoimaan teetettiin Luonnonvarakeskuksella tutkimus aikaisemmin sekaviljeltyjen kohteiden kasvusta. Juuri julkaistut tutkimustulokset vahvistavat käsitystä sekaviljeltyjen metsien hyvästä kasvusta.

- Metsänomistajat ovat innostuneet männyn ja kuusen sekaviljelystä. Useat metsänomistajat ovat siirtyneet kokonaan sekaviljelyyn tuoreen kankaan kasvupaikoilla, jotka soveltuvat sekä kuusen että männyn kasvatukseen. Itsekin olen tehnyt niin, Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Männyn ja kuusen sekaviljelyssä kuusi istutetaan ja mänty joko kylvetään tai istutetaan samaan aikaan kuusen kanssa.

Tänä vuonna jo yli 10 prosenttia Metsä Groupin toteuttamista viljelyistä on ollut männyn ja kuusen sekaviljelyä. Sekaviljeltyjen kohteiden määrä on tuplaantunut viime vuodesta, Oijala sanoo.

Myös metsänomistajien omatoimisissa viljelyissä sekaviljelyn osuus on lisääntynyt nopeasti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Männyt ja kuuset kasvavat hyvin tasatahtiin

Luonnonvarakeskuksen juuri valmistuneessa tutkimuksessa tutkittiin millaisella nopeudella kuusi ja mänty kasvavat sekametsässä tällä hetkellä käytössä olevia viljelymenetelmiä hyödyntäen. Tulokset osoittavat, että kuuset ja männyt kasvavat hyvin hoidetussa sekametsässä tasatahtiin.

Kuusen viljelymenetelmät ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmeninä. Tämä on johtanut kuusen nopeampaan varhaisvaiheen kehitykseen, ja erot kuusen ja männyn kasvunopeudessa taimikkovaiheessa ovat pienemmät kuin aiemmin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kaikille uudistusaloille syntyy luontaisesti taimia, jolloin yhdelle puulajille viljeltyyn metsäänkin saadaan haluttaessa sekapuustoisuutta. Sekaviljelyn ansiosta hyvälaatuinen ja hyvin kasvava sekametsä saadaan kuitenkin aikaan paljon nopeammin ja varmemmin, kun käytetään jalostettua alkuperää olevaa kuusta ja mäntyä. Haluttu lehtipuusekoitus syntyy näille kohteille yleensä luontaisesti.

Lisää monimuotoisuutta ja tuhon kestävyyttä

Mänty-kuusisekametsän kasvatuksella vähennetään ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä verrattuna puhtaan kuusikon kasvattamiseen. Kuusen ja männyn sekaviljelyllä pyritään myös pienentämään tuhoriskiä korkean hirvikannan alueilla, kuuset turvaavat metsikön riittävän kasvatustiheyden säilymistä, vaikka hirvet söisivät osan männyntaimista.