Metsäteollisuus

Metsä Group hyödyntää tekoälyä puustotietojen arvioimiseen

Metsä Groupin kehittämä ja käyttöön ottama sovellus hyödyntää monipuolista Suomessa saatavilla olevaa avointa paikkatietoaineistoa ja tekoälyä puustotietojen arviointiin. Sovelluksen avulla voidaan arvioida puukauppaa varten puusto- ja leimikkotiedot luotettavasti jopa ilman maastokäyntiä.

Metsänomistajat hyötyvät Metsä Groupin uudesta sovelluksesta sitä kautta, että puukauppatarjoukset ovat aiempaa tarkempia. Puukauppa tehdään arvioitujen puustotietojen perusteella. Puukauppatulot perustuvat jatkossakin hakkuukoneen mittaamiin tarkkoihin puumääriin.

- Metsäasiantuntija rajaa digitaaliselle kartalle leimikon, josta hän on tekemässä puukauppatarjousta ja sovellus määrittää kohteen puustotiedot kuten tukkiprosentin, puulajeittaisen järeyden, laadun ja runkolukusarjan. Puustotietojen arviointi tekoälyä hyödyntäen perustuu laajoihin erilaisiin julkisiin paikkatietoaineistoihin, joita täydennämme omilla aineistoillamme kuten esimerkiksi hakkuukoneiden mittaustiedolla ja sahojemme tukkimittareista kerätyllä tiedolla, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden digitalisaatiojohtaja Olli Leino kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Oma henkilöstömme toteutti sovelluksen ideasta valmiiseen ratkaisuun parissa vuodessa. Se otettiin juuri käyttöön koko maassa uudistushakkuita ostettaessa. Laajennus harvennusmetsien puuston arviointiin on työn alla. Samoin myös nykyisten algoritmien tarkkuus paranee jatkuvasti koneoppimisen avulla, Leino sanoo.

Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppasen mukaan suurin hyöty saadaan puuta ostavien metsäasiantuntijoiden työhön.

- Metsä Group rakentaa maailman moderneinta sahaa Raumalle ja biotuotetehdasta Kemiin. Puunhankintamme Suomessa kasvaa merkittävästi ja rekrytoimme uutta henkilöstöä. Puustotietoja arvioivan sovelluksen käyttö vapauttaa metsäasiantuntijoidemme aikaa maastotyöstä omistajajäsentemme palveluun ja kestävän metsänhoidon neuvontaan.

- Olemme olleet puunhankinnassa edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä. Otimme muun muassa ensimmäisenä toimijana käyttöön sähköisen puukaupan vuonna 2015. Haluamme jatkaa tällä tiellä myös tulevaisuudessa.