Metsäteollisuus

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan puulogistiikassa hyödynnetään sähkövetureita, tekoälyä ja konenäköä sekä laajaa puuterminaaliverkostoa

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan puulogistiikkaan on luotu kokonaan uusi toimintatapa, jossa yhdistyvät sähköistetyt junakuljetukset, puiden punnitus ja vastaanotto jo puuterminaaleissa sekä tekoälyn ja konenäön hyödyntäminen.

puuauton punnitus

- Kaksi kolmasosaa Kemin biotuotetehtaan käyttämästä puusta toimitetaan tehtaalle junalla. Toimiva rautatielogistiikka on aivan keskeistä siinä, että biotuotetehtaalle saadaan toimitettua sen tarvitsema puumäärä, tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Uusi tehdas käyttää vuodessa puuta 4,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin nykyinen tehdas. Myös puun hankinta-alue laajenee. Miljoona kuutiometriä lisääntyvästä puunkäytöstä on suunniteltu tuotavan Ruotsista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vaikka Kemin tehtaan raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia puukuutiota kohden.

Miljoonainvestointeja vaakoihin

Tehtaalle kulkevat junat lastataan yhdessätoista Väyläviraston rautatieterminaalissa. Kemin biotuotetehtaan puuhuoltoa varten sekä perustetaan uusia että kunnostetaan vanhoja puuterminaaleja. Pohjois-Suomen terminaalit valmistuvat vuoden loppuun ja muut kesään 2023 mennessä.

Uutta on, että Metsä Group on investoinut seitsemään siltavaakaan, jolla puurekat punnitaan ja puut vastaanotetaan jo terminaaliin tullessa eikä nykykäytännön mukaisesti vasta tehtaalla. Lopuissa rautatieterminaaleissa puut punnitaan kuormat purkavilla materiaalikoneilla.

- Olemme investoineet useita miljoonia euroja vaakoihin. Puiden mittaus jo terminaalissa lisää terminaalien kapasiteettia ja tuo joustavuutta junakuljetuksiin tehtaalle. Lisäksi puutavara-auton kuljettajat voivat purkaa kuormiaan puuterminaaleihin omaan tahtiinsa eikä toimituksia tarvitse sovittaa junan lastausaikatauluihin, Alarautalahti kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sujuvan logistiikan tärkeydestä kertoo se, että VR hankkii Kemin tehtaan puuhuoltoon omat vaunut ja veturit, jotka ajavat ainoastaan puuta Kemin tehtaalle.

- Olemme suunnitelleet rautatielogistiikkaa ja infrastruktuurin rakentamista Väyläviraston ja VR Transpointin kanssa. Tämä kuljetuskonsepti on luotu yhdessä, jotta saadaan tehtaan puuhuolto turvattua. Pilotoimme toimintamallia syksyllä ja totesimme sen toimivaksi, Alarautalahti sanoo.

Tehtaalla purku toimii kokonaan sähköllä

- Biotuotetehtaalle puujunat saapuvat Metsä Groupin uutta yksityistä raidetta pitkin. Junat punnitaan tullessa ja lähtiessä junavaa’alla. Käytämme dynaamista punnitusta, eli junan ei tarvitse pysähtyä punnitusta varten, vaan se ajaa rauhallisesti 8–10 kilometrin tuntinopeudella raidetta pitkin, biotuotetehdasprojektin logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen kertoo.

- Yksityisraide mahdollistaa puutoimitukset sähkövetureilla tehtaalle. Puun purku biotuotetehtaalla toimii kokonaan sähköllä. Nämä ovat niitä investointeja, joilla pääsemme Metsä Groupissa fossiilittomiin tehtaisiin vuoteen 2030 mennessä, Pulkkinen sanoo.

puutavaran purku

Automatisoitu purku nojaa tekoälyyn ja konenäköön

Kuten kaikille tehtailla, puutavara-autot punnitaan tehtaalle tullessa ja lähtiessä. Uutta on, että purkuvaiheessa sekä autot että junavaunut skannataan. Kuormat skannataan, jotta puut voidaan purkaa automaattisesti niin junista kuin puutavara-autoistakin. Tämä on aivan uutta teknologiaa, jossa hyödynnetään tekoälyä ja konenäköä, Pulkkinen kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kaksi autonomista puukenttänosturia purkavat biotuotetehtaalla sekä junanvaunujen että puutavara-autojen kuormat.

Kun purettavat kuormat on skannattu, nosturiin liitetty tekoäly suunnittelee ja toteuttaa puun purun itsenäisesti sekä autoille että junanvaunuille. Nostureiden operaattori istuu tehtaan kuorimon valvomossa ja valvoo purkua näyttöjen kautta, ja tarvittaessa hän puuttuu purun etenemiseen.