Metsäteollisuus

Lisää vastuullisuustekoja talousmetsiin - Metsä Group järjestää ideakilpailun

Metsä Group järjestää emoyrityksensä Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille Uudista Metsää -kilpailun, jossa etsitään ideoita siihen, miten toimintaa talousmetsissä voidaan edelleen kehittää. Kilpailussa haetaan konkreettisia uusia ajatuksia siihen, miten parannetaan talousmetsien monipuolista käyttöä, monimuotoisuutta, ilmastokestävyyttä, elinvoimaisuutta ja vesiensuojelua niin, että myös taloudelliset näkökulmat otetaan huomioon.

Metsä Group

- Meillä metsägroupilaisilla sekä omistajajäsenillämme on merkittävä rooli koko Suomen metsien hyvinvoinnissa. Investointiemme seurauksena merkityksemme kasvaa edelleen. Uudista Metsää-kilpailu on jatkoa viime keväänä omistajajäsenillemme eri puolilla maata järjestetyille metsä- ja luontoilloille. Haluamme jatkaa keskustelua siitä, mitä vastuullisuus käytännössä tarkoittaa. Uskon, että omistajajäseniltämme löytyy paljon mielenkiintoisia konkreettisia keinoja turvata talousmetsiemme hyvää tulevaisuutta, sanoo Metsä Groupin kestävän kehityksen päällikkö Silja Pitkänen-Arte.

Kilpailu on avoin kaikille Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille. Kilpailuaika on 1.10.–30.11 ja kilpailuun osallistutaan täyttämällä lomake, joka löytyy Metsä Groupin verkkosivuilta. Ehdotettuja ideoita arvioidaan viiden pääkriteerin perusteella: innovatiivisuus, toteutuskelpoisuus, vaikuttavuus, mitattavuus ja taloudellisuus. Kilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa, toinen palkinto 3 000 euroa ja kolmas palkinto 1 000 euroa (summat verovapaat). Voittajat, jotka valitsee Metsä Groupin toimihenkilöistä koostuva raati, julkaistaan tammikuussa 2024.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Group julkaisi viime talvena päivitetyt kestävyystavoitteensa vuodelle 2030. Keväällä Metsä Group julkisti Uudistava metsätalous -strategian, jonka tavoitteena on parantaa metsäluonnon tilaa nykyhetkeen verrattuna. Uudista Metsää-kilpailulla on vahvat linkit konsernin kestävyystavoitteisiin ja uudistavan metsätalouden strategiaan. Kilpailulla tuetaan osaltaan Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalvelujen toiminnan kehittämistä ja etsitään samalla ideoita siihen, mitä uusia metsäpalveluja omistajajäsenille tarjotaan tulevaisuudessa.