Metsäteollisuus

Metsä Groupin vastuullinen puunhankinta kasvaa Kemin biotuotetehtaan myötä

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan vastuullinen puunhankinta kattaa koko ketjun metsästä tehtaalle ja uudistavasta metsätaloudesta uudenlaiseen rautatielogistiikkaan, joka vähentää kuljetusten päästöjä.

raakapuujuna

Metsä Groupin 20.9.2023 käynnistynyt Kemin biotuotetehdas käyttää puuta vuodessa 7,6 miljoonaa kuutiota, joka on 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän verrattuna vanhaan tehtaaseen. Lisäkuutioista 3,5 miljoonaa hankitaan Suomesta ja miljoona Ruotsista.

Biotuotetehtaan puunhankinta perustuu uudistavaan metsätalouteen, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa todennetusti vuoteen 2030 mennessä nykytilaan verrattuna. Uudistava metsätalous tarkoittaa esimerkiksi lehtipuiden, vanhojen puiden, lahopuun ja palaneen puun määrän lisäämistä talousmetsissä. Omistajajäsenille on tarjolla esimerkiksi nykysertifiointijärjestelmiä vaativampi Metsä Group Plus -metsänhoitomalli ja Uudista Metsää -vastuullisuuskilpailu, jotka ovat uudistavan metsätalouden periaatteiden mukaisia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Group hankkii valtaosan puusta omistajajäseniltään Suomesta eli yli 90 000 Metsäliitto Osuuskunnan jäseneltä, jotka omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Kuitupuun lisäkäyttö kasvattaa metsänomistajien puunmyyntituloja noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi tukkipuun myyntitulot kasvavat merkittävästi. Puunkorjuuseen, -kuljetukseen ja metsänhoitoon syntyy Kemin uuden biotuotetehtaan kasvavan puunkäytön ansiosta noin 1 000 uutta työpaikkaa.

- Kemin biotuotetehtaan puut hankintaan talousmetsistä. Emme hanki tehtaalle puuta vanhoista, suojelunarvoisista metsistä. Arvioimme, että noin 60 prosenttia biotuotetehtaan käyttämästä puusta tulee harvennushakkuista. Tämä purkaa pohjoisten metsien harvennusrästejä ja tukee puiden järeytymistä tukkipuuksi, jota voi käyttää pitkään hiiltä varastoiviin puutuotteisiin, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Juha Jumppanen
Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen. Kuva: Elmeri Elo

Pohjoisessa Suomessa on paljon turvemaita, joilla on erityispiirteitä sekä kasvihuonekaasu- että vesistöpäästöjen näkökulmasta. Metsä Group uudisti vuonna 2020 turvemaiden hoito-ohjeet, joissa suositaan peitteisiä metsänhoitomenetelmiä.

Noin kaksi kolmasosaa Kemin biotuotetehtaan raakapuusta kuljetetaan tehtaalle rautateitse. Rautatiekuljetusten ansiosta puukuljetusten päästöt vähenevät noin 20 prosenttia kuutiometriä kohden. Kuljetusten vetokalustona käytetään VR:n uusimpia vetureita. Vectron-sähköveturit vetävät 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Olemme rakentaneet Kemin puutoimitukset päästövähennystavoitteidemme mukaisesti. Sähkövetureilla liikennöitäviä puutoimituksia täydentävät sähköllä toimivat autonomiset puukenttänosturit. Tulemme jatkossa alentamaan päästöjämme edelleen puunhankintaketjussa, Jumppanen sanoo.