Metsäteollisuus

Komission monitorointilainsäädäntö on julkaistu – MTK tyrmää komission suunnitteleman valvontajärjestelmän

Komission 22. marraskuuta julkaiseman esityksen tarkoituksena on lisätä tietoa metsistä, ja käyttää tätä metsänkäytön suunnitteluun. Data auttaisi komission mukaan esimerkiksi lisäämään metsien tuhonkestävyyttä. Komission esitys todellisuudessa loisi sille metsien ja metsätalouden valvontajärjestelmän.  Arvokkaan yksityismaiden metsädatan avaaminen ei ole millään tapaa perusteltua, korostaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

EU komissio

Komissio aikoo kerätä metsätietoa itse satelliittien kautta, sekä pyytää jäsenmaita keräämään useita monimuotoisuuteen, yleisemmin metsäsektoriin ja metsätyyppien paikantamiseen liittyviä indikaattoreita. Metsädataa raportoidaan jo useaan eri kansainväliseen prosessiin. Komission tulisi hyödyntää olemassa olevia tietoja, eikä esittää päällekkäistä ja raskasta sääntelyä. 

- Meillä on Suomessa laadukasta metsädataa ja käytäntöjä jo paljon ja tätä osaamista kerromme mielellämme eteenpäin muihin maihin ja ennen kaikkea käytämme sitä kotimaassa monipuolisen metsien käytön edistämiseen. Komission asetusehdotus vilisee epäselviä määrittelyjä eikä anna tarpeeksi selkeää kuvaa, mihin ja miten kerättyä tietoa tullaan käyttämään.  Mitään tietoja ei pitäisi kerätä huvin vuoksi, vaan tiedolle pitää olla selkeä käyttötarkoitus, mutta nyt se vaikuttaa olevan EU:n metsävalvontajärjestelmän rakentaminen, huomauttaa MTK:n asiantuntija Maria Pohjala.  

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ongelmaksi muodostuu se, kuinka yksityiskohtaista tietoa halutaan. Komission käyttämät määrittelyt voivat avata ovet jopa kuviokohtaisille tiedoille. Kuviokohtaisten tietojen lisäksi MTK tuomitsee, että dataa käytettäisiin EU:lle avointen metsäsuunnitelmien tekemiseen. 

- Vaikka metsäsuunnitelmien tekeminen on asetusesityksessä vapaaehtoista, dataa ei tule käyttää metsätalouden tulevaisuuden ohjaamiseen. Sen tulee edelleen olla kansallisissa käsissä, Pohjala sanoo. 

MTK näkee myös uhkakuvia siitä, siinä mihin metsänomistajien tietoja käytettäisiin, ja millaisiin avoimiin foorumeihin tiedot kirjattaisiin. 

- Metsänomistajien tiedot eivät kuulu komissiolle, vaan ne ovat metsänomistajan yksityistä tietoa. Datan arvo ymmärretään yhteiskunnassa laajasti, toivottavasti nämä komission aikeet herättävät myös keskustelua siitä, kenelle päätösvalta metsänomistajan omaisuustiedoista kuuluu.  Nykymaailmassa arvokasta omaisuutta, dataa, ei voi ryöstää omistajan päätösvallasta, jatkaa Marko Mäki-Hakola.  

Marko Mäki-Hakola

Komissio ehdottaa itselleen oikeuden antaa täydentäviä säädöksiä, joilla nyt kuvattuihin indikaattoreihin voitaisiin tehdä muutoksia. Komissio on tässäkin esityksessä siirtämässä päätösvaltaa jäsenmailta itselleen. - Toivottavasti Suomen hallitus on hereillä, koska komission aikeet ovat täysin hallitusohjelman kirjausten vastaisia, korostaa Mäki-Hakola.