Ajankohtaista

MTK ry: Uusi säädöshanke pysäytettävä – yksityismetsien tiedot eivät kuulu komissiolle

EU:n komissio aikoo jatkaa metsiin liittyvää säädösvyörytystä kautensa loppuun. Komissio on tiettävästi tällä viikolla julkistamassa esityksensä metsien monitorointiasetukseksi. Asetus edellyttäisi yksityiskohtaisen tiedon keräämistä ja raportointia jopa metsälötasolla. MTK pitää esitystä mahdottomana ja vaatii Suomen hallitukselta välittömiä toimia asetushankkeen pysäyttämiseksi.

metsä

- Komissio on kertonut, että se haluaa auttaa jäsenmaita saamaan parempaa tietoa, paremmilla käytännöillä metsistä. Nyt tulossa on raportointi- ja seurantajärjestelmä, jolla komissio kontrolloisi kaikkea toimintaa suomalaisessakin metsässä. Esitys on röyhkeä. Suomen hallituksella on yhdessä muiden maiden kanssa vain muutama päivä aikaa vaikuttaa komissioon esityksen torppaamiseksi, hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset EU-vaikuttamisesta, toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Marko Mäki-Hakola

MTK näkee monitorointiasetuksen jälleen yhtenä säädöshankkeena, jolla komissio pyrkii puuttumaan jäsenmaille yksiselitteisesti kuuluvaan metsäpolitiikkaan. Raportoitaviin tietoihin kuuluisivat muun muassa vanhojen metsien sijainti, hakkuumäärät, yleisten lintujen ja erilaisten elinympäristöjen esiintyvyys sekä puun käyttö bioenergiaksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tämä menee roimasti jäsenmaiden tontille, sillä tiedonkeruu ja metsäasiat ovat olleet vahvasti EU:n jäsenmaiden omassa päätäntävallassa. Monia metsätietoja raportoidaan jo nykyisellään useaan kohteeseen, muttei näin yksityiskohtaisesti. Komission motiivi tiedon keräämiseen näyttää selvältä: Nyt ollaan puskemassa EU-tason valvontajärjestelmää metsien käytölle, MTK:n asiantuntija Maria Pohjala sanoo.

Komissio suunnittelee myös, että datasta tulisi pääosin julkista. MTK tyrmää ajatuksen.

- Yksityiset metsävaratiedot eivät kuuluu julkaistaviksi. Olemme alusta asti painottaneet, että jäsenmaakohtaisen datan keräys on ainoa oikea lähestymistapa. Metsäomistajan tiedot ovat omaisuustietoa, eivätkä ne kuulu julkisesti leviteltäviksi. Myös järjestelmän kustannukset jäävät pimentoon, toteaa Mäki-Hakola. 

MTK tuomitsee myös nykyisen komission tavan valmistella uutta sääntelyä salassa ja asianosaisia kuulematta. Tämä on toistunut muun muassa metsäkatoasetuksen ja ennallistamisasetuksen valmistelussa. Lisäksi komissio on alkanut suosia lainsäädännössään niin sanottuja delegoituja säädöksiä, jotka eivät jätä tilaa jäsenmaiden omalle harkinnalle. Ensi vuonna nimitettävän uuden komission on pystyttävä parempaan.

- Metsänomistajien kuuleminen on ollut täysin puutteellista. Tietoja metsistä ei voi kerätä elleivät metsänomistajat ole vahvasti työssä mukana. Komissio tulee väittämään kuulleensa jäsenmaita ja metsänomistajia. Väite ei pidä paikkansa: nykykomissio ei kuuntele ketään, vaan tekee itsevaltaisia esityksiä, metsäjohtaja Mäki-Hakola tuomitsee.