Metsäteollisuus

Metsä Group säilyttää kuitupuun minimiläpimitan viidessä senttimetrissä

Metsä Group jatkaa alennetulla kuitupuun minimiläpimitalla Suomen puunhankinnassa.

kuitupuu

Metsä Group laski 17.8.2023 sellun valmistuksessa käytettävän kuitupuun minimiläpimitan kuudesta senttimetristä viiteen määräaikaisesti 31.12.2023 saakka.

- Olemme seuranneet alennetun minimiläpimitan vaikutuksia koko arvoketjussamme. Seurannan tulosten perusteella jatkamme kuitupuun viiden senttimetrin minimiläpimitalla vuodenvaihteesta eteenpäinkin. Kuitupuun kysyntä on hyvällä tasolla. Nyt on hyvä aika tehdä harvennuskauppaa ja näin varmistaa metsien vahva kasvu tulevaisuudessakin, sanoo Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Viiden senttimetrin minimiläpimitta koskee:

  • sellun valmistamiseen käytettäviä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuita
  • uusia ja vanhoja puukauppoja
  • pysty- ja hankintakauppoja
  • puutavaralaji- ja runkohintakauppoja

Viiteen senttimetriin laskettu kuitupuun minimiläpimitta kasvattaa tyypilliseltä leimikolta tulevan ainespuun määrää muutamalla prosentilla ja vaikuttaa täten metsäomistajan puukauppatuloihin positiivisesti.