Ajankohtaista

Kansallispuistojen käyntimäärät kirivät kohti puolta miljoonaa

Pääkaupunkiseudun molemmat kansallispuistot, Nuuksio ja Sipoonkorpi, kuuluvat suosituimpien kansallispuistojen joukkoon Suomessa. Nuuksion kansallispuistoon tehtiin vuonna 2023 noin 274 400 ja Sipoonkorpeen 172 500 käyntiä. Kun verrataan vuoden 2022 käyntimääriin, Nuuksiossa nähtiin laskua ja Sipoonkorvessa tuntuvaa nousua. Viime vuoden aikana kaikkiin Suomen 41 kansallispuistoon tehtiin 3,6 miljoonaa käyntiä. Tämä on yhden prosentin enemmän kuin vuonna 2022.

Sipoonkorven kansallispuisto
Sipoonkorven kansallispuistossa on lisätty uusia reittejä usean viime vuoden ajan. Kuva: Katri Lehtola

Vuonna 2023 Nuuksiossa vierailtiin 11 prosenttia harvemmin kuin vuonna 2022, yhteensä 274 400 kertaa. Nuuksion kansallispuiston käyntimäärä jäi alle 300 000 käynnin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.
- Nuuksiossa olemme ohjanneet retkeilijöitä luontokeskus Haltian ympäristöön, jossa on paljon reittejä, mutta joka ei ole osa kansallispuistoa. Ruuhkapalautetta on tullut aiempia vuosia vähemmän. Osa Nuuksion kävijöistä on siirtynyt Sipoonkorpeen ja pääkaupunkiseudun muille retkikohteille, summaa palveluomistaja Joel Heino Metsähallituksen Luontopalveluista.

Sipoonkorven kansallispuiston Fiskträskin katettu tulipaikka
Sipoonkorven kansallispuiston Fiskträskin katettu tulipaikka. Kuva: Petra Niskanen

Sipoonkorvessa kiinnostavat uudet retkeilypalvelut ja saavutettavuus julkisilla

Sipoonkorven kansallispuistossa käyntimäärien nousu oli hurjaa. Vuoteen 2022 verrattuna käyntejä kansallispuistossa oli peräti 28 prosenttia enemmän eli 172 500 käyntiä. Sipoonkorven suosio on pitkällä aikavälillä ollut kasvusuuntainen.
- Viiden vuoden aikana Sipoonkorpeen on satsattu, ja siellä on uusittu paljon reittejä ja retkeilypalveluita, kuten Bakunkärrin ja Fiskträskin kierrokset sekä taukopaikat. Sipoonkorpi on monelle helposti saavutettava: kansallispuistoon pääsee usealla eri bussiyhteydellä, kertoo palveluomistaja Heino.

Nuuksion kansallispuisto
Nuuksion kansallispuisto on monen eri käyttäjäryhmän suosiossa. Kuva: Katri Lehtola

Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, joilla kestävä ja luonnon huomioon ottava retkeily sekä retkeilypalvelut, kuten taukopaikat ja sorastetut reitit, ovat tärkeitä. Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistot ovat monena vuonna keränneet yhteensä hieman alle puoli miljoonaa vierailua.
- Tähän pitkään linjaan vuosi 2023 ei ollut poikkeus. Ehkä voisi ajatella, että Sipoonkorpi on noussut Nuuksiolle kilpailijaksi käyntimäärissä, kiteyttää palveluomistaja Heino.

Nuuksion pitkäjärvi
Nuuksion Pitkäjärvellä voi meloa omilla tai vuokravarusteilla. Kuva: Tuomas Uola

Käyntimäärien lisäksi Metsähallitus seuraa kansallispuistojen paikallistaloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2023 Nuuksion paikallistaloudelliset vaikutukset olivat noin 7,2 miljoonaa euroa ja Sipoonkorven 1,3 miljoonaa euroa. Lukuihin vaikuttavat esimerkiksi kansallispuistojen käyntimäärät ja vierailijoiden käyttämät palvelut. Paikallistaloudellisilta vaikutuksiltaan suurimmat kansallispuistot sijaitsevat yleensä matkailukeskusten läheisyydessä.

Nuuksion kansallispuisto
Nuuksion kansallispuistoossa Haukanholman reitti on vaativa esteetön reitit. Kuva: Jussi Helimäki