Metsäteollisuus

UPM parantaa ja kunnostaa tuhansia hehtaareja elinympäristöjä

UPM on julkaissut osana Forest Action -metsävastuullisuusohjelmaansa uuden elinympäristöohjelman, jonka tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta yhtiön metsissä Suomessa. Samalla parannetaan vesitalouden luonnontilaisuutta ja hiilensidontaa.

upm elinympäristö

Ohjelmaan kuuluu niin elinympäristöjä ennallistavia kuin hoitavia toimia, jotka tukevat luonnon omia prosesseja ja lisäävät monimuotoisuutta. Ennallistavilla toimenpiteillä palautetaan muutettuja elinympäristöjä takaisin kohti luonnon tilaa esimerkiksi ennallistamalla ojitettuja soita. Hoitavilla toimenpiteillä, kuten lehtipuiden suhteellisen määrän kasvattamisella, puolestaan lähennetään talousmetsien rakennepiirteitä luonnonmetsien rakennepiirteiden kanssa.

- Kunnostettaviksi elinympäristöiksi on valittu soita, metsien pienvesiä, lehtoja sekä paahde- ja paloalueita. Asetamme tavoitteita elinympäristöittäin metsiimme vuodelle 2030 ja seuraamme toimenpiteiden vaikutuksia hoito- ja ennallistamiskohteilla, kertoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tulemme nyt käynnistyvässä ohjelmassa ennallistamaan vähintään 3 000 hehtaaria suoelinympäristöjä ja toteuttamaan hoitotoimenpiteitä vähintään 100 muussa kohteessa. Yksi ensimmäisistä kohteista on noin 170 hehtaarin Sulkueennevan ennallistaminen Virroilla, ja suunnittelutyö on jo aloitettu. Haluamme tehdä osamme luontokadon pysäyttämisessä ja tavallaan palauttaa luonnolle sitä, mistä olemme hyötyneet niin metsäteollisuudessa kuin yhteiskunnassa, jatkaa Kara.

Paikkatietoanalyysin ja yhtiön metsäasiantuntijoiden paikallistuntemuksen avulla on pystytty kartoittamaan yli 20 000 hehtaaria potentiaalisia hoito- ja ennallistamiskohteita. Pidemmällä aikavälillä UPM jatkaa ohjelmassa hyväksi todettuja toimenpiteitä näissä kohteissa. Ohjelmassa kerätään myös kokemusta ja koulutetaan omaa henkilökuntaa. Lisäksi on asetettu liiketoiminta- ja henkilökohtaisia kannustimia UPM:n työntekijöille tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Olemme avoimia uusille kohde- ja yhteistyöehdotuksille. Haluamme kartuttaa osaamistamme myös tällä osa-alueella, Kara sanoo.

UPM julkaisi vuonna 2018 tavoitteensa parantaa luonnon monimuotoisuutta metsissään. Tavoitteen saavuttamiseksi on asetettu yhdeksän eri indikaattoria, joilla edistymistä kohti tavoitetta mitataan. Yksi indikaattoreista on elinympäristöjen ennallistaminen, jonka mittaamista kehitetään osana uutta ohjelmaa. UPM on kytkenyt myös valmiusluottonsa hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.