Metsäkoneurakointi

Metsä Group vähentää fossiilisten kemikaalien käyttöä puunkorjuussa

Metsä Groupin sopimusyrittäjät käyttävät toukokuusta alkaen kantokäsittelyssä harmaaorvakkaa ja voitelevat hakkuukoneiden teräketjut jatkossa biohajoavilla öljyillä. Muutokset toteuttavat Metsä Groupin asettamia uudistavan metsätalouden tavoitteita ja vähentävät puunkorjuun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

ponsse metsäkone, metsä group

Hakkuukoneissa on samantyyppinen laippa ja teräketju, kuin moottorisahassa. Teräketju vaatii voitelua. Toukokuusta alkaen Metsä Groupin sopimusyrittäjät käyttävät teräketjuöljyinä vain kasviöljypohjaisia tai synteettisiä, biohajoavia öljyjä nykyisten fossiilisten öljyjen sijaan.

Hakkuukone levittää tuoreelle kannolle ainetta, joka estää lahottajasienten leviämisen kannon ja juurten kautta maaperään ja ympäröiviin eläviin puihin. Käsittelyaineena käytetään yleisesti ureaa, jonka valmistuksessa käytetään maakaasua. Hajotessaan urea tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Kantokäsittely on pakollista vuorokauden keskilämpötilan ollessa plussalla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Groupin sopimusyrittäjät siirtyvät toukokuusta alkaen käyttämään kantokäsittelyssä biologista ja orgaanista, Rotstop-tuotenimellä tunnettua valmistetta. Valmiste sisältää harmaaorvakkaa (Phlebiopsis gigantea), joka alkaa kasvaa kannossa ja estää lahon leviämisen kantoon.Harmaaorvakka biologisena torjuntakeinona perustuu lajien keskinäiseen kilpailuun, ja siirtyminen siihen juurikäävän torjunnassa edistää sahauskannoissa esiintyvän ja lisääntyvän lajiston elinoloja. Urea rajataan käytettäväksi vain loppusyksyn pakkasöiden aikaan kantokäsittelylaitteiston jäätymisvaurioiden välttämiseksi.

Kasvipohjaisiin öljyihin ja biologisiin torjuntakeinoihin siirtyminen toteuttaa Metsä Groupin asettamia ympäristötavoitteita. Uudistavan metsätalouden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan vahvistaminen. Metsä Groupin tavoite on myös vähentää puunhankinnan fossiilisia päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 

- Haluamme parantaa ympäristön tilaa käyttämällä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja samalla vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme. Puunkorjuumääräämme perustuva arviomme on, että urean käytön lopettaminen vähentää puunkorjuumme hiilidioksidipäästöjä noin tuhannen dieselhenkilöauton vuosipäästöjen verran. Metsissä jää käyttämättä yli 0,5 miljoonaa litraa fossiilista teräketjuöljyä vuodessa, Metsä Groupin tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti kertoo.

Hannu Alarautalahti

Metsä Group on varmistanut Rotstopin valmistajan kanssa, että valmistetta riittää Metsä Groupin yrittäjille. Kasvipohjaisia ja synteettisiä biohajoavia teräketjuöljyjä on laajasti myynnissä, ja niiden toimivuus on varmistettu käytettävyystesteillä.