Ajankohtaista

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2024

Kesla Oyj julkaisi alkuvuoden liiketoimintakatsauksensa 26.4.2024. Kysyntä oli heikko kaikissa tuoteryhmissä ja myös lakot painoivat tulosta.

kesla-nosturi

Tammi−maaliskuu 2024 lyhyesti

- Liikevaihto laski 34,4 % ja oli 10,7 milj. euroa (16,4).

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Liiketulos laski 85,9 % ja oli 85 tuhatta euroa (602).

- Liiketoiminnan rahavirta oli 1 663 tuhatta euroa (1 722)

- Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,13) sekä A- että B-osakkeille.

- Saadut tilaukset laskivat 37,1 % ja olivat 9,2 milj. euroa (14,6)

- Tilauskanta lasku 56,7 % ja oli 14,6 milj. euroa (33,8)

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kysynnän ja tilauskertymän alhaisuuden vuoksi yhtiö on jatkanut joulukuussa 2023 aloitettuja sopeutustoimia. Sopeutustoimet koskivat koko henkilökuntaa ja tarkoittavat enintään 90 päivän lomautuksia kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Ilkka Miettinen:

- Ensimmäisellä neljänneksellä toimintaamme vaikutti edelleen talouden epävarmuuden ja asiakkaiden rahoituskustannusten aiheuttama tilauksien määrän lasku. Vuosineljänneksen liikevaihto laski 34,4 % ja oli 10,7 milj. euroa. Lisäksi satamalakkojen vuoksi siirtyi maaliskuulta lähes 1,8 milj. euroa myöhempien kuukausien toimituksiin. Saadut tilaukset olivat vertailukautta 37,1 % alemmalla tasolla ollen 9,2 milj. euroa.

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle alkuvuonna 2024 on ollut sopeutuminen alentuneeseen kysyntään sekä hinnan korotusten vaikutus kannattavuuteen. Liiketuloksemme oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa voitollinen ja olisi ollut merkittävästi parempi ilman logistiikkaan vaikuttaneita häiriötekijöitä. Toinen merkittävä seikka oli käyttöpääoman hallinta, joka paransi liiketoiminnan rahavirtaa, joka oli 1,7 milj. euroa ollen vertailukauden tasolla. Osakekohtaista tulosta rasitti rahoituskustannusten kasvu, vaikka nettovelkaisuus laski vertailukaudesta 3,2 milj. euroa ollen 11,6 (14,8) milj. euroa eli 91,6 % (116,5 %).

Fokusalueenamme vuonna 2024 on uuden strategian toteuttaminen. Strategiamme teemoina ovat rohkea uudistuminen, kannattava kasvu sekä yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa menestyminen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi edelleen tilausvirtojen alhaisessa tasossa. Saatujen tilausten arvo laski 5,4 milj. euroa vertailukaudesta ollen 9,2 milj. euroa (14,6). Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 14,6 milj. euroa (33,8), mikä on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvon tasolla. Kysynnän lasku on näkynyt kaikissa tuoteryhmissä. Viennin osuus kauden lopussa oli 50,3 % (62,4). Viennin osuus laski satamalakon aiheuttaman vientilogistiikan vaikeutumisen vuoksi.

Olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa edelleen kehittäneet liiketoimintaamme mm. jakamalla tarkempaa tietoa tarpeestamme läpimenoaikoja parantaaksemme. Jatkamme tätä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin paremmin.