Metsäteollisuus

Metsäteollisuus etenee kohti fossiilittomia tehtaita

Metsäteollisuuden tehdaspäästöt pienenevät entisestään. Tehtaat voivat olla fossiilivapaita jo seuraavan vuosikymmenen kuluessa, mikäli alan toimintaympäristö tukee tätä kehitystä. Jo nyt uusiutuvien polttoaineiden osuus tuotantolaitoksilla on yli 90 prosenttia.

tehtaan piiput

Metsäteollisuus päivittää ilmastotiekarttaansa vuoden 2024 aikana. Tänään, 6. kesäkuuta järjestetyssä Työ- ja elinkeinoministeriön tiekarttatilaisuudessa Metsäteollisuus ry esitteli pian julkaistavan tehdaspäästöskenaarion päivityksensä alustavia tuloksia. Metsäteollisuuden ilmastotiekarttakokonaisuuteen sisältyvän selvityksen on tuottanut konsultti- ja suunnitteluyritys Afry.

Päivityksen alustavien tulosten mukaan toimialan fossiiliset tehdaspäästöt jatkavat vähenemistään aikaisemman vähähiiliskenaarion mukaisesti. Skenaarioiden mukaan metsäteollisuustehtaiden fossiilivapaus on mahdollista saavuttaa noin vuonna 2035.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Kuljemme hyvin sillä polulla, joka esitettiin tiekarttojen edellisellä kierroksella vuonna 2020. Uusiutuvan polttoaineen käyttö on tehtailla kasvanut ja tehtaiden päästöt pienentyneet. Uusiutuvien polttoaineiden osuus tuotantolaitoksilla oli vuonna 2023 jo 92 prosenttia, kertoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom.

Edelliseen skenaarioon verrattuna tuloksista nousee nyt entistä vahvemmin biogeenisen hiilidioksidin talteenotto (BECCS) ja sen hyödyntäminen (BECCU). Uudet ratkaisut eivät kuitenkaan realisoidu tyhjästä.

– Tehdaspäästöjen vähentäminen ja uuteen investoiminen edellyttävät menestyviä yrityksiä sekä niitä tukevaa toimintaympäristöä. Hallitsemme jo hiilenkierron, mutta biogeenisen hiilidioksidin talteenotto tarvitsee riittävästi kannustimia ja kohtuuhintaista energiaa, Fagerblom korostaa.

Metsäteollisuuden tehtaiden vähähiiliskenaario valmistuu kesän aikana

Metsäteollisuuden tehtaiden päästövähennykset tukevat Suomen päästövähennystavoitteita. Metsäteollisuus ry:n kasvihuonekaasupäästöjen perusskenaario ja vähähiiliskenaario tulevat kuvaamaan myös käytettävissä olevia päästövähennysratkaisuja ja energian käyttöä. Lisäksi tuloksina tullaan listaamaan kehitykseen tarvittavia toimenpiteitä ja toimintaympäristön edellytyksiä.