Ajankohtaista

Muutoksia raideliikennesääntelyyn: Helpotuksia metsä- ja kemianteollisuuden kuljetushankintoihin

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut säädöshankkeen, jolla tehdään tarkistuksia raideliikenteeseen liittyvään sääntelyyn. Tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiraideliikenteen turvallisuutta sekä antaa metsä- ja kemianteollisuudelle lisäaikaa hankkia EU-vaatimukset täyttävää kuljetuskalustoa.

puun rautatiekuljetus

Kesäkuussa 2022 tuli voimaan lakimuutos, jolla sallitaan EU-vaatimuksista poikkeavan itäisen kansainvälisen liikenteen kaluston (ns. OSJD/GOST-kaluston) käyttö vuoden 2026 loppuun asti Suomen sisäisissä puutavara- ja kemikaalikuljetuksissa. Määräaikainen poikkeus oli välttämätön, jotta Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainaan voitiin turvata puutavara- ja kemikaalikuljetukset rautateitse Suomessa teollisuuden tarpeiden mukaisesti.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus siitä, että ulkomaille rekisteröidyn rautatiekaluston pysyvä käyttö Suomessa sallittaisiin. Suomella on EU-lainsäädännössä ainoastaan poikkeus käyttää OSJD/GOST-kalustoa kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa. Komissio on ymmärtänyt Suomen kansallisesti säätämän määräaikaisen poikkeuksen tarpeellisuuden erityistilanteessa. EU:n jäsenvaltiona Suomella ei kuitenkaan ole edellytyksiä poiketa pysyvästi EU:n kalustovaatimuksista Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koska EU-vaatimusten mukaisen kaluston hankinta puutavara- ja kemikaalikuljetuksiin vie aiemmin arvioitua pidempään, liikenne- ja viestintäministeriö on neuvotellut komission kanssa mahdollisuudesta jatkaa vuoteen 2026 jatkuvaa poikkeusta vuoden 2028 loppuun saakka. Komissio on edellyttänyt, että Suomi palaa mahdollisimman nopeasti noudattamaan EU:n kalustovaatimuksia. Nyt alkavassa säädöshankkeessa raideliikennelakiin valmisteltaisiin muutos, jolla voimassa olevaa poikkeusta jatkettaisiin vuoden 2028 loppuun.

Samalla tehdään kaupunkiraideliikenteen sääntelyyn muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa kaupunkiraideliikenteen turvallisuutta niin, että turvallisuusnäkökohdat otettaisiin entistä paremmin huomioon jo kaupunkiraideliikenteen rataverkon suunnitteluvaiheessa. Raideliikennesääntelyyn voidaan tehdä myös muita EU-sääntelyn edellyttämiä muutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen valmistelu tehdään virkatyönä ja valmistelun aikana kuullaan sidosryhmiä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan syyskaudella 2025.