Ajankohtaista

Metsä Groupin Rauman sahahankkeessa työt etenevät

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu Raumalle rakennettavasta sahasta, josta on suunnitelmana kehittää maailman suurin, modernein ja tehokkain yksilinjainen mäntysaha. Hankesuunnittelu käynnistyi keväällä ja hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätökselle. Rauman sahan osalta investointipäätös tehdään aikaisintaan alkuvuodesta 2020.

Sahalla on tarkoitus hyödyntää viimeisintä teknologiaa kaikissa vaiheissa. Konenäön hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus - vastaavaa teknologiaa ei vielä ole käytössä muualla sahateollisuudessa. Konenäköjärjestelmää pilotoidaan tällä hetkellä Metsä Fibren Vilppulan sahan tuorelajittelussa. Konenäön avulla tunnistetaan häiriöitä aiheuttavat kappaleet ja poistetaan ne automaation ja mekaniikan keinoin prosessista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusi teknologia mahdollistaa myös siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn. Rauman sahan tulevassa toimintamallissa keskeistä on henkilöstön osaaminen; moniosaaminen koko sahan tehtävissä, yhdessä tekeminen ja käyttäjäkunnossapito. Uusi toimintamalli ja osaamisprofiilit huomioidaan jo aloitetussa rekrytoinnin ja koulutuksen suunnittelussa.

Hankesuunnitteluvaihe sisältää esisuunnittelun, ympäristölupaprosessin, aiesopimukset päälaitteista ja projektin investointiesityksen.

Louhinta-alueen työt etenevät aikataulussa

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Maanpäänniemen louhinta-alueella työt etenevät aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on saada louhintatyöt valmiiksi ensi vuoden kesään mennessä. Louhinta-alueen naapuruston kanssa on järjestetty asukastapaamisia sekä tutustumiskäynti louhinta-alueeseen.

Rauman sahan ympäristölupa on käsittelyssä. Sahan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan ja siksi esimerkiksi melun hallinta huomioidaan suunnitteluvaiheesta alkaen niin rakentamisessa kuin laite- ja konevalinnoissakin, ja siihen tullaan panostamaan tehokkaasti. Rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää lokakuussa.