Ajankohtaista

Kemera-tukia on maksettu viime vuosia vilkkaammin

Metsänhoitotöiden Kemera-tukia on maksettu alkuvuodesta metsänomistajille 11,9 miljoonaa euroa, mikä on yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Huhtikuun lopussa etenkin nuorten metsien tukia oli maksettu runsaasti enemmän, mutta metsäteiden ja suometsän hoidon tukimaksut puolittuivat viime vuodesta. Ympäristötukien maksut ovat yli kaksinkertaistuneet alkuvuodesta edellisvuoteen verrattuna. 

Eniten Kemera-tukimaksut lisääntyivät alkuvuodesta eteläisessä Suomessa ja vähenivät pohjoisessa Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla maksut vähenivät viidenneksen ja Lapissa ja Kainuussa kolmanneksen, yhteensä miljoona euroa. Metsäteiden kunnostamiseen ja uusien teiden rakentamiseen tukea maksettiin näissä maakunnissa vain kolmannes edellisvuoden määrästä. Runsasluminen talvi on hankaloittanut tietöiden tekemistä. Edellisinä vuosina näissä maakunnissa on tehty runsaasti Kemera-töitä jo alkuvuodesta.  

– Toivottavasti toimijat jaksavat tehdä tämän asian eteen töitä. Hyväkuntoiset tiet ovat tärkeitä puunkuljetuksille ja teollisuudelle, kun ilmastonmuutos vähentää pakkastalvia ja jäätyneen maan aikaa puunkorjuussa varsinkin Etelä-Suomessa, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Ympäristötukien käyttö on voimakkaassa kasvussa

Ympäristötukia on maksettu metsänomistajille kiivaasti alkuvuodesta. Huhtikuun loppuun mennessä maksut olivat jo yli kaksinkertaiset edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikkiaan ympäristötukia on maksettu alkuvuodesta noin 1,57 miljoonaa euroa. Aikaisempina vuosina ympäristötukisopimusten valmistelu on päässyt myöhemmin käyntiin, ja toisaalta edelliseltä vuodelta varojen loppumisen vuoksi siirtyneitä tukimaksuja on ollut vähemmän. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Myös luonnonhoitohankkeiden varojen käyttö on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Luonnonhoitohankkeiden tukivaroja on huhtikuun loppuun mennessä maksettu noin 370 000 euroa.

Metsissä on runsaasti töitä tarjolla

Uusia Kemera-tukihakemuksia on hyväksytty huhtikuun loppuun mennessä 19,9 miljoonan euron arvosta, mikä on yli kolmanneksen viime vuotta enemmän. Nuoren metsän hoidon töissä lisäys on noin kuusi miljoonaa ja metsäteissä vähennys noin puoli miljoonaa euroa.  

– Metsissä on runsaasti töitä tarjolla, ja Kemera-tuki lisää metsähoitotöiden kannattavuutta. Kemera-varat mahdollistavat sen, että töitä tehdään tänä vuonna 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, Niskanen arvioi. 

Valtion Kemera-tukea metsänhoitotöihin saa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa. Viime vuonna Metsäkeskus maksoi Kemera-tukia metsänomistajille puuntuotantoon 49,4 miljoonaa euroa ja metsäluonnonhoitoon 5,8 miljoonaa, josta ympäristötukia oli 5 miljoonaa euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kemera-tukea voi hakea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen, suometsien hoitoon, metsäteiden kunnostukseen ja rakentamiseen ja terveyslannoitukseen. Tukea myönnetään myös luonnonhoitotöihin ja ympäristötukena metsänomistajille.

Lisätietoa alkuvuoden Kemera-tukimaksuista maakunnittain ja työlajeittain ja vertailu edellisvuoteen on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.