Ajankohtaista

Stora Enson tavoitteena tuplata tekopökkelöiden määrä

Stora Enso toteuttaa puunkorjuussaan Suomessa Metsäteollisuus ry:n käynnistämää toimintaohjelmaa lahopuun lisäämiseksi. Korjuualoille jätetään kuollutta puuta aikaisempaa enemmän sekä tehdään elävistä puista tekopökkelöjä metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Stora Enso tukee metsänomistajia tekemään päätöksiä, jotka lisäävät lahopuun määrää metsissä.

Kuollut, lahoava puuaines tarjoaa elinympäristön sadoille metsälajeille. Jopa 19 prosenttia uhanalaisista metsälajeista on riippuvaisia lahopuusta. Lahopuu on erityisen tärkeää muun muassa erilaisille kääville, jäkälille ja kovakuoriaisille, mutta se tarjoaa kodin myös monelle lintulajille. Esimerkiksi monet tikat ja tiaiset tekevät pesäkolonsa lahoihin puihin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Yksi keino lahopuun lisäämiseksi on tekopökkelö, joka tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta. Katkaisu nopeuttaa lahoamista, jolloin saadaan nopeasti lisää lahoavaa puuta metsiin. Tekopökkelö tehdään yleensä lehtipuusta, joka on monimuotoisuudelle arvokas mutta taloudellisesti vähäarvoisempi kuin havupuut.

– Lahopuun lisäämiseksi hakkuissa on tähän asti tehty kaksi tekopökkelöä hehtaarille metsänomistajan suostumuksella. Pyrimme nyt lisäämään tekopökkelöiden määrää hakkuiden yhteydessä kesäkuusta alkaen. Tavoitteemme on tehdä neljästä viiteen tekopökkelöä hehtaarille. Asiasta kuitenkin sovitaan aina metsänomistajan kanssa kunkin hakkuun kohdalla erikseen, sanoo Stora Enso Metsän yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Stora Enso tekee tekopökkelöitä sekä kasvatus- että päätehakkuissa. Katkaisun jälkeen puunlatva jätetään korjaamatta, mikä lisää myös maalahopuuta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Luonnon monimuotoisuutta kannattaa vaalia myös siksi, että lajirikas elinympäristö on vastustuskykyisempi erilaisia häiriöitä, kuten myrsky- tai hyönteistuhoja vastaan. Monimuotoisuus myös auttaa luontoa sopeutumaan muuttuvaan ympäristöön, kuten esimerkiksi vaihtelevaan ilmastoon.

– Vastuullisen metsänhoidon edistäminen on Stora Ensolle ensisijaisen tärkeää. Stora Enson metsäasiantuntijat kertovat metsänomistajalle mielellään lisää, miten metsää hoidetaan ja miten sen monimuotoisuudesta pidetään huolta, Kallio-Mannila sanoo.

Muita metsien monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kulotus, vesistöjen suojavyöhykkeet sekä riistatiheiköt. Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan lainsäädännön lisäksi myös metsäsertifioinnilla ja vapaaehtoisella suojelulla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Perjantaina 22. toukokuuta vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää.

Kolme toimenpidettä, joilla metsänomistaja voi vaikuttaa metsänsä monimuotoisuuteen

  1. Kuollut pysty- ja maapuu kannattaa säästää. Erityisen tärkeää monimuotoisuudelle on lehtipuu sekä järeät, kuolleet puunrungot.
  2. Säästöpuut jätetään metsään pysyvästi, eikä niitä korjata kuolleena tai kaatuneenakaan, vaan niiden annetaan lahota paikallaan.
  3. Hakkuiden yhteydessä tehdään tekopökkelöitä.