Ajankohtaista

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020

Q3/2020 (verrattuna Q3/2019)

  • Liikevaihto laski 13,5 % ja oli 2 079 (2 402) milj. euroa alhaisempien toimitusten ja hintojen seurauksena.
  • Operatiivinen liiketulos pieneni 175 (245) milj. euroon. Jatkuva kustannustenhallinta kumosi osittain alhaisemman liikevaihdon vaikutusta.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,4 % (10,2 %).
  • IFRS-liiketulos oli 145 (170) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,09) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 0,14 (0,18) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 399 milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 250 milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,4 eli tavoitetasoa (alle 2,0) korkeampi.
  • Operatiivinen ROCE oli 6,7 % (9,2 %), alle 13 %:n ylittävän strategisen tavoitetason.

Q1–Q3/2020 (verrattuna Q1–Q3/2019)

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

  • Liikevaihto oli 6 400 milj. euroa. Lasku johtui pääasiassa koronaviruspandemian vaikutuksesta ja suomalaisten ammattiliittojen lakosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
  • Operatiivinen liiketulos oli 532 milj. euroa.

Epävarmuuksien hallinta

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Stora Ensolle ensisijaisen tärkeitä. Stora Enson ennakoivat toimenpiteet henkilöstön terveyden varmistamisessa ovat minimoineet pandemian vaikutukset ja konserni on pystynyt palvelemaan asiakkaitaan sekä pitämään tehtaat käynnissä.

Yhtiö on valmistellut viimeisen neljänneksen aikana tehtäviä huoltoseisokkeja huolellisesti varmistaakseen konsernin työntekijöiden ja urakoitsijoiden sekä paikallisyhteisöjen terveyden ja turvallisuuden.

Konserni keskittyy edelleen myyntiin ja asiakaspalveluun sekä kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan varmistaakseen likviditeetin ja rahavirran. Tämä ylläpitää konsernin kestävyyttä ja varmistaa nopean toipumisen.

Stora Enso on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin varotoimiin hallitakseen sopimuksettoman brexitin liiketoiminnalleen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja välttyäkseen niiltä.

Ohjeistus ja näkymät

Maailmantalouden epävarmuuden vuoksi Stora Enso on toistaiseksi keskeyttänyt vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkaisemisen. Covid-19-kriisi on tehnyt konsernin tuotteiden markkinaoloista vaihtelevat.

Oulun tehtaan muuntamisen päällystettyä hienopaperia valmistavasta tehtaasta aaltopahvin pintamateriaalia kraftlaineria valmistavaksi tehtaaksi on määrä saada päätökseen vuoden viimeisellä neljänneksellä budjetin mukaisesti. Pakkaustuotannon odotetaan alkavan vuodenvaihteessa. Muuntamisella arvioidaan olevan 30–40 milj. euron negatiivinen vaikutus Packaging Materials -divisioonan operatiiviseen liiketulokseen viimeisellä neljänneksellä. Tehtaan on määrä saavuttaa suunniteltu kapasiteetti vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä ja tuotevalikoiman kaupallistamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Paperintuotanto Oulun tehtaalla päättyi kolmannen vuosineljänneksen aikana. Paper-divisioona arvioi myyvänsä loput päällystetyn hienopaperin varastosta vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana. Näin ollen Oulun tehtaalla arvioidaan olevan 5–10 milj. euron negatiivinen vaikutus Paper-divisioonan operatiiviseen liiketulokseen viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä pidetään vuosihuoltoseisokit seitsemällä tehtaalla. Kunnossapidon negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 10 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ja 15 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tulosta:

- Kolmannen neljänneksen tuloksemme oli vakaa ja olen siihen tyytyväinen huomioiden markkinoiden ennennäkemättömän epävarmuuden ja epävakauden kaikkialla maailmassa.

Vaikka raportoimamme operatiivinen liiketulos, 175 milj. euroa, on alhaisempi kuin viime vuonna, operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa pysyi samalla tasolla viime vuoteen verrattuna Packaging Materials-, Wood Products- ja Forest-divisioonien vahvan tuloksen ansiosta. Pandemian vaikutus näkyy edelleen vahvimmin Paper-divisioonan tuloksessa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että rahavirta kääntyi jälleen positiiviseksi neljänneksen aikana. Myös Biomaterials-divisioonan markkinatilanne on alhaisten hintojen vuoksi haastava. Positiivisena seikkana mainittakoon operatiivinen liiketulosprosentti, joka Paper-divisioonaa lukuun ottamatta kasvoi 11,8 prosenttiin. Se kertoo kasvuliiketoimintojemme kestävyydestä ja hyvästä kustannusten hallinnasta.

Käyttöpääoman hallinta on ollut onnistunutta, ja rahavirta oli hyvä – lähes 400 milj. euroa. Keskitymme edelleen asioihin, joihin voimme vaikuttaa näinä haastavina aikoina: varmistamaan työntekijöidemme terveyden, palvelemaan ja tukemaan asiakkaitamme, hoitamaan liiketoimintaamme mahdollisimman tehokkaasti, varmistamaan taloudellisen joustavuutemme ja rakentamaan tulevaisuuden liiketoimintoja innovaatio-ohjelman avulla. Haluamme olla vahvassa asemassa, kun talouden suunta muuttuu.

Olen tyytyväinen, että merkittävimmät huoltoseisokit kuluneen neljänneksen aikana hoidettiin hyvin. Jatkamme normaalia turvallisuustyötä ja suorituskykymme on parantunut viime vuoteen verrattuna, vaikka emme ole vielä saavuttaneet tavoitetasoa. Vuoden viimeiselle neljännekselle on aikataulutettu useita huoltoseisokkeja, joten jatkamme huolellista yhteistyötä kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa suojataksemme henkilöstöä, urakoitsijoita ja paikallisyhteisöjä koronaviruksen leviämiseltä.

Olemme päättäneet aloittaa Pohjoismaissa sijaitsevan metsäomaisuutemme arvostamisen menetelmällä, joka perustuu markkinatransaktioitietoihin ja muutamme laadintaperiaatteita vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tämä menetelmä tarjoaa läpinäkyvämmän ja paremmin havainnoitavissa olevan perustan metsäomaisuuden arvostukselle. Alustavat arviot, jotka perustuvat liiketoimiin alueilla, joilla Stora Ensolla on metsämaata, osoittavat, että metsäomaisuutemme arvo, vuokrattu maa mukaan lukien, on 6,5–7,0 miljardia euroa verrattuna kolmannen vuosineljänneksen lopun kirjanpitoarvoon 5,4 miljardia euroa.

Muutoshankkeiden osalta Oulun tehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi etenee suunnitelmien mukaisesti ja tuotanto alkaa vuodenvaihteessa. Paperin kysynnän rakenteellisen heikkenemisen myötä meidän oli valitettavasti tehtävä päätös sulkea yksi Ruotsissa sijaitsevan Hylten tehtaan paperikoneista. Sulkemiset ovat aina vaikeita päätöksiä, joiden vaikutus ulottuu moniin ihmisiin, mutta päätöksellä varmistamme tehtaan kilpailukyvyn. Stora Enso on sitoutunut tarjoamaan tukea työntekijöille, joihin sulkeminen vaikuttaa. Samaan aikaan olemme myös aloittaneet muotoonpuristetusta kuidusta tehtyjen ruokapakkausten tuotannon Hyltessä. PureFiberTM by Stora Enso on ekotuotesarja, joka ei sisällä muovia. Odotamme vahvaa kysyntää näille tuotteille tulevaisuudessa.

Vahvistaaksemme edelleen asemaamme maailmanlaajuisena korkealaatuisten puuelementtien toimittajana investoimme lähes 80 milj. euroa uuteen ristiinliimattua puuta valmistavaan tuotantolinjaan Tšekin tasavallassa. Se parantaa entisestään mahdollisuuksiamme tarjota laadukkaita rakentamisen ratkaisuja asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Investointi myös vahvistaa asemaamme ristiinliimatun puun markkinajohtajana.

Uutena askeleena innovaatio-ohjelmassamme olemme myös investoineet noin 10 milj. euroa dispersiopäällysteteknologiaan Ruotsissa. Investointi mahdollistaa hiilijalanjäljeltään pienempien, helpommin kierrätettävien ja kompostoitavien suojakalvon eli barrierin sisältävien kartonkien kehittämisen ja valmistamisen. Rakennamme myös pilottitehtaan, joka valmistaa biopohjaisia vaahtomateriaaleja. Keveitä kuitupohjaisia vaahtomateriaaleja käytetään pakkausten suojauksessa ja pehmustuksessa. Ne voivat korvata pakkauksissa nykyisin laajalti käytetyt öljypohjaiset polymeerivaahdot. Nämä investoinnit auttavat asiakkaita ja kuluttajia tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja ja meitä tuottamaan lisäarvoa biopohjaisessa kiertotaloudessa.

Lyhyellä aikavälillä pandemia on valitettavasti kiihtynyt luoden jälleen epävarmuutta maailmantalouden toipumisen nopeuteen ja voimaan. Näyttää siltä, että markkinaolosuhteiden huono näkyvyys jatkuu. Emme tässä toimintaympäristössä anna ohjeistusta, mutta voimme varmuudella todeta liiketoiminnan näkymien jatkuvan vaihtelevina. Voin tulevan kestävyytemme osalta todeta olevani tyytyväinen siihen, että likviditeettimme on varmistettu ja kannattavuuden turvaamisohjelmamme etenee nopeasti. Olemme tunnistaneet myös muita säästökohteita ja kasvattaneet säästötavoitetta edelleen 400 milj. euroon.

Uskon, että voittajina selviävät ne yhtiöt, joiden liiketoiminta on pitkällä aikavälillä vastuullista niin ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin näkökulmasta – yhtiöt, jotka pysyvät lähellä asiakkaitaan ja joiden innovointi perustuu kuluttajien tuleviin tarpeisiin, joilla on kyky hallita epävakautta ja jotka sopeutuvat joustavasti muuttuneeseen arkeen. Nämä ovat Stora Enson kilpailuetuja.

Tulevaisuus kasvaa metsissä.