Ajankohtaista

Tarkemmat menetelmät käyttöön metsävarojen inventoinnissa

Suomen metsäkeskus aloitti tänä vuonna uuden kierroksen metsävaratiedon inventoinnissa. Metsäkeskus on tehnyt kaukokartoitusperusteista metsävarojen inventointia vuodesta 2010 alkaen, ja tiedot koko maan yksityismetsistä ovat kattavasti saatavilla Metsään.fi-palvelusta vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudella inventointikierroksella kartoitetaan lähes koko Suomen metsävarat aiempaa tarkemmalla menetelmällä kuuden vuoden kuluessa. 

Alkava metsävaratietojen inventointikierros kuuluu kansalliseen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaan, jota koordinoi Maanmittauslaitos. Metsien inventointi perustuu edelleenkin lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentamenetelmiin. Näitä aineistoja yhdistämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta sekä hoito- ja hakkuumahdollisuuksista.  

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta ja kasvillisuudesta. Uudessa ohjelmassa laserkeilauksen pistetiheys nostetaan kymmenkertaiseksi verrattuna aiempaan, eli noin 5 pisteeseen neliömetrillä. Laserkeilauksella saadaan näin aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi metsiköiden puuston rakenteesta. Jatkossa menetelmällä voidaan kartoittaa paremmin myös eri-ikäisrakenteisia metsiä ja esimerkiksi säästöpuita.  

Kaukokartoituksen tueksi mitataan maastossa puustotietoja koealoilta. Koealamittauksissa suurin muutos on se, että osalla koealoista puustotietoja kerätään aiempaa laajemmalta alueelta ja jokaisen puun sijainti määritetään tarkasti. Näin mittauksista kertyy aiempaa enemmän ja monipuolisempaa aineistoa puustotulkintaan ja tietojen tarkkuus paranee. 

– Puustotietojen perusteella tehdään ennusteita siitä, millaisia metsänhoitotöitä tai hakkuita metsissä kannattaa tehdä. Kun tiedot tarkentuvat, on niiden pohjalta mahdollista kehittää entistä parempia palveluita metsänomistajille ja metsäalan toimijoille, sanoo metsätiedon johtava asiantuntija Juho Heikkilä Suomen metsäkeskuksesta.  

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Inventoinnit alkoivat eri puolilla maata 

Inventoinnit alkoivat tänä keväänä 18 alueella eri puolilla Suomea. Yksittäisen inventointialueen kokonaisala on noin 300 000 hehtaaria. Kultakin alueelta mitataan satoja maastokoealoja laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistojen tulkinnan tueksi. Kesäkaudella maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen metsäammattilaisia mittaamassa näitä koealoja. Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää. Laserkeilaus tehdään lentokoneesta noin kahden kilometrin korkeudesta, eikä siitä ole vaaraa ihmiselle.