Ajankohtaista

Aila-myrskyn metsätuhojen arviointi on alkanut

Ailanpäivänä riehunut myrsky on vaurioittanut ja kaatanut puita eri puolilla Suomea. Alustavien tietojen mukaan puustovahingot ovat suurimmat maan länsirannikolla Pohjanmaalla. Puita on kaatunut eniten aukeiden reunoilla, järvien rannoilla sekä tuoreilla harvennushakkuualoilla. 

Suomen metsäkeskuksessa on aloitettu myrskyn aiheuttamien metsätuhojen arviointi. Tuhoarvio tehdään yhteistyössä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Tarkemmasta tuhoarviosta tiedotetaan maanantaina 21.9.2020. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tuhoarvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus ja Maanmittauslaitos arvioivat, onko tarpeen käynnistää tuhoalueiden ilmakuvaus. Mikäli ilmakuvaus päätetään toteuttaa, tulevat kuvat kaikkien yleiseen käyttöön.

Myrskytuhopuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Omatoimista myrskytuhopuiden korjuuta ei suositella. Myrskytuhopuiden korjuu vaatii erityistä huolellisuutta ja turvallisuuden takaamiseksi se suositellaan tehtäväksi koneellisesti. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. 

Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten. Myrskytuhopuiden korjuu pyritään tekemään mahdollisimman ripeästi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Edellisen kerran Suomen metsiä runteli Päivö-myrsky 30.6.2020.