fbpx
 

Pohjoinen puukuitu on tulevaisuuden raaka-aine

Pohjoinen puukuitu on tulevaisuuden raaka-aine

Älykäs ja vastuullinen puukuitu on Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara. Puupohjaisista biomateriaaleista valmistetaan jo nyt – ja tulevaisuudessa vielä paremmin – kilpailukykyisiä tuotteita ympäristöä säästäen. Tästä ajatuksesta sai alkunsa Älykkään metsän tarinaa jatkava Älykäs kuitu. Älykäs kuitu kertoo biotaloudesta, joka tarkoittaa säästöä maapallollemme. Se perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien resurssiviisaaseen käyttöön. Hyvinvointiyhteiskunta on fossiilitalouden tulos, mutta on selvää, ettei kestämätön kuluttaminen voi enää jatkua. Puupohjaisen bio- ja kiertotalouden ytimessä on se, että puun kaikki osat ja jakeet käytetään eniten lisäarvoa tuottaviin tarkoituksiin – lähtökohtaisesti tuotteiden raaka-aineina. Parhaimmillaan materiaalilla on monta elämää: se voidaan kierrättää useitakin kertoja ja lopuksi vielä käyttää uusiutuvan energian tuotannossa. Puusta ei mene mitään hukkaan Siellä missä joku näkee pelkkiä puita, me näemme maailman parhaan uusiutuvan raaka-aineen. Puun sataprosenttinen käyttö alkaa jo metsästä, jossa tarkasti katkottu puu jaetaan tukkeihin, kuitupuuhun ja oksiin eri käyttötarkoitusten mukaan. Tukit optimoidaan korkealuokkaisiksi puutuotteiksi, ja kaikki sivujakeet ohjataan selluntuotantoon tai uusiutuvaksi energiaksi. Selluprosessissa tuotannon sivuvirroista tehdään monenlaisia biotuotteita, ja tavoitteena on, etteivät tehtaamme tuota grammaakaan jätettä. Metsä Groupin uusi biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki vastuullisesta ekosysteemistä, joka pystyy hyödyntämään ja kierrättämään kaikki materiaalivirtansa lähes sataprosenttisesti. Perinteisten puutuotteiden, sellun, kartongin ja papereiden rinnalle syntyy koko ajan uusia, puupohjaisia biotuoteinnovaatioita, joiden avulla voimme löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin sekä jalostaa nykyisiä tuotteita yhä paremmiksi ja ekologisemmiksi. Uuden sukupolven biotuotteista voi tulevaisuudessa muodostua Suomelle uusia vientiteollisuuden kivijalkoja. Metsän innovaatiot korvaamaan fossiilisia raaka-aineita Lupaavimpia biotuoteinnovaatioita ovat ligniiniin, eli puun omaan liima-aineeseen, pohjautuvat biotuotteet sekä sellusta valmistettavat tekstiilikuidut. Puusta tehty vahva tekstiilikuitu voi tuoda ratkaisun tekstiiliteollisuuden raaka-ainepulaan ja korvata tulevaisuudessa puuvillaa ja öljypohjaisia tekstiilejä ekologisempana materiaalina. Metsä Groupin uusi innovaatioyhtiö Metsä Spring suunnittelee koetehdasta sellupohjaisten tekstiilikuitujen tuotantoon Äänekoskelle. Monia uusia biotuotteita tehdään jo nyt. Esimerkiksi LG:n kaiuttimissakin käytetty Aqvacompin kehittämä biokomposiitti on tuote, jolla korvataan öljypohjaista muovia. Puukuidun ja muovin yhdistelmä on kestävä ja ekologinen materiaali, jonka hiilijalanjälki on lasikuidulla lujitettuja muoveja pienempi. EcoEnergy SF Äänekoskella puolestaan valmistaa biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä biokaasua ja -pellettejä polttoaineiksi kulkuneuvoihin sekä lämpö- ja voimalaitoksiin. -Suomi on maailman parhaita paikkoja biotalouteen perustuvalle liiketoiminnalle, toteaa Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn. Tähän pohjautuu Metsä Groupin määrätietoinen työ teollisten ekosysteemien luomiseen – parhaana esimerkkinä Äänekosken biotuotetehtaalle rakentuva maailman suurin biotalouskeskittymä. -Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä. Biotalouden ekosysteeminä Äänekoski on koko maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus, ja siellä syntyy uutta, toimialat ylittävää liiketoimintaa, von Weymarn summaa. Ekosysteemeissä syntyvät tulevaisuuden biotuotteet ovat vahva osoitus metsäteollisuuden kyvystä uusiutua ja tarjota vastuullisia vaihtoehtoja fossiilisille – pohjana aina Älykäs kuitu.

Muita aiheeseen liittyviä