MetsäTrans Oy
Metsäkoneurakointi

Kemera-tukea on käytetty alkuvuodesta metsänhoitotöihin selvästi edellisvuosia vähemmän – ympäristötuen käyttö edelleen kasvussa

Metsänhoitotöiden kemera-tukia on maksettu alkuvuodesta metsänomistajille 9,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes viidenneksen viime vuotta vähemmän. Huhtikuun lopussa etenkin nuorten metsien ja suometsien tukien käyttö on vähentynyt, mutta metsäteiden tukien käyttö kasvanut selvästi edellisvuodesta. Ympäristötukien maksut ovat kasvaneet kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna.

Taimikon varhaishoitoon ja ilman pienpuun korjuuta tehtyihin nuoren metsän hoitotöihin maksetut tuet ovat lähes puolittuneet edellisvuodesta samoin kuin suometsätöiden tukikin. Pienpuun korjuualueiden kemera-tukimaksut ovat laskeneet kymmenyksen. Metsäteiden kunnostukseen tukea on puolestaan maksettu puolitoista kertaa enemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa.

Tukien maksut ovat kasvaneet hieman Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa sekä 40 prosentilla Lapissa. Kaikissa muissa maakunnissa tukien maksut ovat laskeneet. Lasku on ollut suurimmillaan 40 prosentin suuruusluokkaa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Huolestuttavinta on, että uusienkin nuoren metsän töiden suunnittelu on lähes puolittunut edellisvuodesta. Vaatii siis ponnisteluja päästä viime vuosien työmääriin metsänhoidossa, ja silloinkin tukivaroja jäisi käyttämättä noin 10 miljoonaa euroa, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin 3,75 miljoonaa euroa lisävaroja nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemera-tukeen. Lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin 500 000 kuutiometriä aiempaa enemmän. Pienpuun tarve energiantuotannossa kasvaa lähivuosina, kun turpeen käyttö vähenee.

- Nyt on erinomainen mahdollisuus kunnostaa harvennustarpeessa olevia nuoria metsiä ja varmistaa osaltaan energiapuun saatavuutta, kannustaa elinkeinopäällikkö Nuutti Kiljunen Suomen metsäkeskuksesta.

Luonnonhoitovarojen käyttö on edelleen voimakkaassa kasvussa

Luonnonhoitovaroja on maksettu metsänomistajille ja luonnonhoitohankkeita toteuttaville toimijoille kiivaasti alkuvuodesta. Huhtikuun loppuun mennessä luonnonhoitovaroja oli maksettu noin 2,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 20 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Erityisesti kasvussa on ympäristötukien käyttö. Ympäristötukia on maksettu alkuvuodesta noin 2 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana maksetut tuet ovat kohdistuneet pääosin viime vuoden lopulla valmisteltuihin sopimuskohteisiin.

Luonnonhoitohankkeiden varojen käyttö on lähtenyt edellisvuotta hitaammin käyntiin, ja tukivaroja on huhtikuun loppuun mennessä maksettu noin 160 000 euroa.

Kemera-tuki kannattaa hyödyntää

Valtion kemera-tukea metsänhoitotöihin saa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa. Viime vuonna Metsäkeskus maksoi kemera-tukia metsänomistajille puuntuotantoon 50 miljoonaa euroa ja metsäluonnonhoitoon 8,4 miljoonaa, josta ympäristötukia oli 7,5 miljoonaa euroa.

Kemera-tukea voi hakea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen, suometsien hoitoon, metsäteiden kunnostukseen ja rakentamiseen ja terveyslannoitukseen. Tukea myönnetään myös luonnonhoitotöihin ja ympäristötukena metsänomistajille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sekä taimikon varhaishoitoon että nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen kannattaa tukihakemus täyttää Metsään.fi-palvelussa. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Metsänomistaja voi myös itse seurata hakemuksen käsittelyn vaiheita palvelussa. Metsään.fi-palvelussa voi täyttää myös suojeluselvityksen, jonka avulla metsänomistaja voi helposti selvittää, onko hänen metsässään oleva luontokohde oikeutettu ympäristötukeen.