Metsäteollisuus

Metsänomistajat ovat tyytymättömiä metsäkeskusteluun ja kokevat sen hyötyjinä olevan ympäristöjärjestöt eikä luonto

Metsämiesten Säätiö tilasi Taloustutkimus Oy:ltä tutkimuksen siitä, mitä mieltä Suomen yli 600 000 metsänomistajaa ovat julkisesta metsäkeskustelusta. Tutkimukseen vastasi 1 084 metsänomistajaa maaliskuussa 2024. Otanta tehtiin Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen mukaisena vastaajan asuinpaikan, iän ja metsänomistuspinta-alan mukaan. Kokonaistulosten osalta keskimääräinen virhemarginaali on noin 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

- Metsänomistajista 82 % on sitä mieltä, että Suomessa käydään voimakasta julkista metsäkeskustelua. Vain neljännes metsänomistajista on tyytyväisiä metsäkeskusteluun. 73 % metsänomistajista katsoo, että keskustelu ei pohjaudu tosiasioihin. Metsänomistajat kokevat keskustelun tarkoitushakuisena, tunnepitoisena ja metsänomistajia syyllistävänä. Metsäkeskustelun nähdään hyödyttävän eniten ympäristöjärjestöjä. Vain kahdeksan prosenttia katsoo, että luonto itse hyötyy nykyisestä metsäkeskustelusta, toteaa Taloustutkimus Oy:n tutkimuspäällikkö Tommi Saarnio.

Metsänomistajista 78 % katsoo, että heidän tulisi osallistua enemmän metsäkeskusteluun samoin kuin metsäalan ammattilaisten (64 %) ja metsäalan tutkijoiden (59 %). Valtaosan mielestä metsäkeskustelussa tulisi käsitellä enemmän metsänomistajia, taloutta ja työllisyyttä.

Metsänomistajista seitsemän kymmenestä seuraa metsäkeskustelua paljon tai melko paljon. Tärkeimpinä kanavina ovat televisio, sanomalehdet ja metsäalan lehdet. Vastaajien selkeän enemmistön mielestä voimakkaan metsäkeskustelun aiheuttavat metsien yleinen tärkeys suomalaisille, suomalaisten vahva metsäsuhde, metsiin liittyvät keskenään ristiriitaiset tavoitteet sekä EU:n metsiin vaikuttava politiikka ja sen valmistelu.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

74 % mielestä metsien poliittinen ohjaus on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi 89 % on sitä mieltä, että perustuslakiin kirjattua omaisuudensuojaa haastetaan yksityisten ihmisten metsänomistuksen osalta. Metsiin sitoutuneen hiilen arvo markkinoilla kuuluisi 68 % mielestä metsänomistajalle. Valtiolle kuuluvaksi sen näkee muita useammin vihreitä ja vasemmistoliittoa äänestävät.

Metsänomistajista neljännes katsoo, että metsäkeskustelu ja metsien talouskäytön poliittinen valmistelu on jo vaikuttanut heidän ratkaisuihinsa metsässä. Näistä metsänomistajista 61 % on lisännyt metsiensä talouskäyttöä etenkin aikaistamalla ja lisäämällä hakkuita. Vastaavasti kolmannes on lisännyt luontoasioiden huomiointia ja kolmannes eri arvojen yhteensovittamista.

- Viime vuoden tutkimuksemme osoitti, että suomalaisista 44 % luulee virheellisesti, että valtio tai metsäteollisuus omistaa eniten metsää Suomessa. Vain 41 % tietää, että yksityishenkilöt ovat Suomen metsien suurin omistajaryhmä 60 prosentin omistusosuudellaan. Tämä tietopuute aiheuttaa sen, että metsäkeskustelussa unohtuu omistajan ääni ja keskustelun psykologiset vaikutukset metsänomistajissa. Psykologisten vaikutusten huomiointi on tärkeää niin taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten kuin kulttuurillistenkin tavoitteiden näkökulmasta, huomauttaa tutkimuksen tilaajan Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Ilari Pirttilä

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa saamiaan lahjoituksia sekä omia sijoitustuottoja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein lähes kahden miljoonan euron arvosta vuosittain.