Metsäkoneurakointi

John Deere Forestry Oy aloittaa YT-neuvottelut

John Deere Forestry Oy aloittaa kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 1. syyskuuta 2020. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla on Covid-19 aiheuttama poikkeustilanne, joka on johtanut markkinatilanteen heikkenemiseen. Lisäksi John Deere on julkaissut uuden
konserninlaajuisen toimintamallin muutoksen, jonka odotetaan tuovan organisaatio- ja tehtävämuutoksia myös Suomen organisaatioon.

Yhteistoimintaneuvottelujen henkilöstövaikutus arvioidaan olevan yhteensä n. 190 henkilöä ja sisältävän sekä toimenkuvamuutoksia että irtisanomisia. Lisäksi tuotannossa varaudutaan koko tuotantoa koskeviin lomautuksiin. Yhtiö työllistää Suomessa n. 760 henkilöä.