Metsäkoneurakointi

Timo Ylänen Deere&Company konsernin metsäkoneliiketoiminnan johtoon

John Deere Forestry Oy:n toimitusjohtaja Timo Ylänen on nimitetty Deere&Company konsernin metsäkoneliiketoiminnan johtajaksi. Uudessa tehtävässään Ylänen vastaa sekä katkotun puutavaralajimenetelmän että kokopuumenetelmän koneiden liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti ja siirtyy johtoryhmän jäseneksi maanrakennus- ja
metsäkonedivisioonaan.

Kesäkuussa 2020 Deere julkisti uuden Smart Industrial -toimintamallin, joka kohdistuu tuotantojärjestelmien, teknologiaratkaisujen sekä tuotteiden koko elinkaarta tukevien järjestelmien kehittämiseen. Uusi toimintamalli on suunniteltu tuottamaan selvää lisäarvoa asiakkaille sekä tukemaan heidän kannattavuuttaan. Toimintamallin mukaisesti tuotekehitykseen suunnatut määrärahat tullaan allokoimaan lupaavimpiin, kannattaviin ja asiakkaalle selvää lisäarvoa tuottavaan teknologiaan, tarkoituksena integroida älykkäät teknologiainnovaatiot myös olemassa olevaan valmistukseen. Myös organisaatiorakenteita uudistetaan tukemaan uutta toimintamallia.

Uudessa tehtävässään Ylänen raportoi maanrakennus ja metsäkone -divisioonaan pääjohtaja John
Stonelle. Yläsen vahva myynti- ja markkinointiosaaminen, metsäteollisuuden globaali asiantuntemus sekä vakaa liiketoimintaosaaminen ovat vahvana pohjana uuteen tehtävään. Uudessa positiossaan Timo Yläsen toimipaikka on Tampere.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

John Deere Forestry Oy:n talousjohtaja Tarja Tuomela on nimitetty vastaamaan Deere&Company
konsernin metsäkoneliiketoiminnan taloushallinnosta globaalisti. Myös Tuomelan toimipaikka on Tampere.