Metsätrans-Lehti Oy
Ajankohtaista

QTeam Systems Oy:n omistajat hankkivat Kuljetusliike O Malinen Oy:n

Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen ovat ostaneet 1. syyskuuta tehdyllä liiketoimintakaupalla kuhmolaisen Kuljetusliike O Malinen Oy:n. Kauppa käsittää yrityksen toiminimen ja kaluston. Työntekijät jatkavat yrityksessä vanhoina työntekijöinä. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 2019-2020 yhtiön liikevaihto oli 5,6 miljoonan euroa ja se kuljetti seitsemällä omalla ja kolmella yhteistyökumppanin puutavarayksiköllä 800 000 m3 puuta eri tuotantolaitoksille.

Liiketoiminnan myyneen Olavi Malisen (58) mukaan kauppa syntyi hänen aloitteestaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kun omasta perheestä ei löytynyt yritykselle jatkajaa, halusin varmistaa, että vuodesta 1992 omistamani yritys jää kokonaisuutena hyviin käsiin ja sen on mahdollista edelleen kehittyä. Kyseessä on siis hallittu sukupolvenvaihdos.

- Kauppa lähti liikkeelle siitä, kun tarjosin liiketoimintakaupan mahdollisuutta QTeamille, jossa yritykseni on ollut mukana 1990-luvun alusta lähtien, Malinen selvittää.

Ostajat, myös valtakunnallisesti toimivan QTeam Systems Oy:n omistajat, Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen korostavat, että Kuljetusliike O Malinen Oy on ostajille tuttu ja yhteistyötä on tehty pitkään.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuljetusliike O Malinen Oy:n toimitusjohtaja on Pasi Korhonen. Olavi Malinen jää edelleen kuljetusliikkeen palvelukseen. Hänen vastuullaan on kaluston kunnossapito ja kehitystehtävät kunnossapitopäällikön nimikkeellä. Kuljetusten ohjaamisesta ja työnjohdosta vastaa Harri Pääkkönen logistiikkapäällikön nimikkeellä.

Merkittävä osa kokonaisuutta

Toimitusjohtajana Pasi Korhonen korostaa yhtiön merkitystä koko QTeamin verkostossa ja Olavi Malisen henkilökohtaista osaamista ja hänen tekemäänsä kehitystyötä.

- Samalla kun ostamme alueellisesti merkittävän puunkuljetusyrityksen liiketoiminnan, voimme entistä tehokkaammin hyödyntää Olavin kokemusta ja osaamista koko QTeamin puutavarankuljetusten sekä muun toiminnan kehittämisessä.

Myös Olavi Malinen korostaa verkostoitumisen hyötyjä.

- Kun olen ollut QTeamin toiminnassa mukana alusta lähtien, olen havainnut, mikä hyöty toiminnan laajuudella ja volyymillä esimerkiksi sopimusneuvotteluissa ja hankinnoissa on!

Yritys luottaa tulevaisuuteen

QTeamissä on mukana noin 100 metsäsektorille erikoistunutta yritystä. Metsäsektori on yksi tärkeistä QTeamin toimialoista. Toimitusjohtaja Pasi Korhosen mukaan QTeamin Suomen metsäteollisuutta palvelevien yritysten yhteinen kuljetusmäärä on vuositasolla noin kolme miljoonaa kuutiometriä ja liikevaihtoa kertyy noin 25 miljoonaa euroa.

- Me luotamme Suomen metsäteollisuuden kehitykseen. Siksi halusimme varmistaa toimivan ja kannattavan yrityksen säilymisen ostamalla Kuljetusliike O Malinen Oy:n liiketoiminnan. Tämä vahvistaa myös koko QTeamiä ja siinä mukana olevia yrityksiä, arvioi Pasi Korhonen.

QTeamin metsäalan asiakkaisiin kuuluu tällä hetkellä muun muassa Stora Enso, Metsähallitus ja UPM-Kymmene. Kuljetusliike O Malinen Oy on hoitanut Stora Enson alueellisia puunkuljetuksia sekä Kuhmo Oy:n, Metsähallituksen ja Metsäkontion kuljetuksia.

Kuljetusliike O Malinen Oy

  • Toiminnan käynnisti vuonna 1966 Veikko Malinen Kuhmossa.
  • Olavi Malinen mukaan kuljettajaksi vuonna 1983, osakkaaksi 1987.
  • Yrittäjäksi vuonna 1992.
  • Uudet omistajat 1.9.2020 lähtien Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen.
  • Liikevaihto tilikaudella 2019-2020: 5,6 miljoonaa euroa.
  • Käytössä 7 puutavarayksikköä sekä kaksi yhteistyökumppania.
  • Työllistää tällä hetkellä 18 kuljettajaa.

Kuljetusliike O. Malinen Oy:n liiketoimintakauppa vahvistettiin kädenpuristuksella tiistaina 18. elokuuta 2020 Kuhmossa. Kuvassa vasemmalta toimitusjohtaja Pasi Korhonen, Olavi Malinen ja Harri Pääkkönen. Kuva: Martti Huusko