Ajankohtaista

Kemera-varoja oli käytetty reilusti viime vuotta enemmän

Puuntuotannon Kemera-varoja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 24,7 milj. euroa, mikä oli 8 prosenttia viime vuotta enemmän. Tukivaroista 83 prosenttia käytettiin nuorten metsien hoitotöihin. Metsäluonnonhoidon tukia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 4,9 miljoonaa euroa, eli tuplamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Puuntuotannon Kemera-tuen käyttö on kasvanut eniten nuorten metsien hoitotöissä. Nuoren metsän hoitoon on maksettu tukea viidennes edellisvuotta enemmän ja taimikon varhaishoitoon puolitoista kertaa edellisvuotta enemmän. Metsäteiden ja suometsänhoidon maksut ovat puolestaan vain reilu puolet viime vuoden tasosta. 

– Taimikon varhaishoidon lisääntyminen on todella hyvä asia. Se tietää hyvää metsien kasvulle. Tukivarat kyllä riittävät kasvaviinkin työmääriin. Metsätietöiden ja suometsän hoidon työt eivät ole takavuosien vauhdissa. Varsinkin Pohjois-Suomessa tukien käyttö on supistunut näissä töissä, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puuntuotannon Kemera-tukivaroja on kulunut puolitoistakertaa viime vuotta enemmän Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Viime vuotta vähemmän tukivaroja on käytetty puolestaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. 

Koko vuodelle puuntuotannon Kemera-varoja on käytettävissä saman verran kuin viime vuonna, noin 56 miljoonaa euroa. Viime vuonna puuntuotannon varojen käyttö päätyi 49 miljoonaan euroon.

Elokuun loppuun mennessä metsäluonnonhoidon tukivaroja oli käytetty 4,9 miljoonaa euroa, mikä on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Tästä tukisummasta 88 prosenttia oli ympäristötukia ja 12 prosenttia luonnonhoitohankkeiden rahoitusta. Koko vuodelle metsäluonnonhoidon varoja on käytettävissä 7,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna varojen käyttö päätyi 5,8 miljoonaan euroon.

Uusia Kemera-töitä suunniteltu edellisvuotta vilkkaammin

Metsänomistajat ovat suunnitelleet Kemera-töitä tammi-elokuussa kaikkiaan viidenneksen viime vuotta enemmän, yhteensä noin 42,7 miljoonan euron arvosta. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Nuorissa metsissä on suunniteltu töitä Kemera-tuella kolmannes viime vuotta enemmän. Metsäteiden rakentamista ja perusparannusta on sen sijaan suunniteltu kymmenesosa viime vuotta vähemmän. Terveyslannoitusta ja suometsien hoitoa on suunniteltu hieman viime vuotta enemmän. 

Seuraa päivittyvää tilastoa Kemera-varojen käytöstä

Puuntuotannon ja metsäluonnonhoidon Kemera-varojen käyttöä voi nyt seurata päivittyvästä tilastosta Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta.  Tilastosta näkyy, kuinka paljon Kemera-varoja on maksettu kuukausittain. Tiedot päivittyvät aina maksutapahtuman jälkeen. Tilastosta näkyy myös Kemera-varojen vuosibudjetti, mikä tarkoittaa valtion talousarviossa kuluvalle vuodelle osoitettua määrärahaa.