Metsäteollisuus

Stora Enson uudistuva tehdas Oulussa luo alueelle lisää työtä ja puukauppatuloja

Stora Enson Oulun tehtaan uusi tulevaisuus kartongintuotannossa alkaa loppuvuonna 2020. Tehtaalla tarvitaan puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin aiemmin, mikä kasvattaa alueen talouteen virtaavaa rahamäärää yli sataan miljoonaan euroon vuodessa. Samalla puunhankinta luo lisää työtä maakuntiin.

– Ostamme puuta täydellä teholla. Korjuumme pyörii normaalisti ja metsien harvennuksille on nyt hyvä aika. Metsän kasvun ja tulevien puukauppatulojen kannalta oikea-aikaisilla harvennuksilla on tärkeä päämäärä: pitää metsä elinvoimaisena ja saada jäävä puusto järeytymään tukkikokoon. Puuston hiilensidontakin voimistuu, sanoo Stora Enson Pohjois-Suomen aluejohtaja Esa Ojala.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stora Enso valmistaa Oulussa jatkossa kartonkia, jolle on kasvavaa maailmanlaajuista kysyntää uusiutuvana pakkausmateriaalina. Kartongin valmistamiseen käytetään pääosin harvennushakkuilta kertyvää kuitupuuta, ohutrunkoista puuta sekä sahoilta tulevaa haketta.

Tukkipuut toimitetaan sen sijaan Kemiin Stora Enson sahalle tai alueen muille sahoille, missä niistä valmistetaan pitkäikäisiä puutuotteita muun muassa rakentamiseen. Hakkuilta kertyviä puunoksia ja -latvoja voidaan taas hyödyntää energiaksi Stora Enson Oulun ja Veitsiluodon voimalaitoksilla.

– Tavoitteemme on hyödyntää metsänomistajilta ostamamme puu mahdollisimman tarkkaan ja arvokkaimmalla mahdollisella tavalla, Esa Ojala sanoo.

Tehtaan puuntarve kasvattaa hankintaketjua: Sata uutta työpaikkaa

Oulun kartonkitehtaan käynnistyessä vuotuinen puuntarve kasvaa neljänneksen – noin puoli miljoonaa kuutiota ­– yhteensä 2,4 miljoonaan kuutioon. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan pohjoisten maakuntien metsissä on paljon harvennustarpeita ja -mahdollisuuksia, joten lisääntyvä puunkäyttö on kestävää ja vastuullista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

2,4 miljoonan kuution kokonaispuumäärä tarkoittaa vuosittain yli sadan miljoonan euron rahavirtaa aluetalouteen niin puukauppatuloina metsänomistajille kuin korjuu- ja kuljetustuloina Stora Enson paikallisille kumppaniyrityksille. Lisäystä on noin 20 miljoonaa euroa.

– Puunhankinnalla on puukauppatulojen ohella työllistävä vaikutus. Karkeasti laskettuna tehtaan puunhankinta-alueelle syntyy tuotantolinjan muutoksen ansiosta sata uutta työpaikkaa puunostoon, korjuuseen, kuljetukseen sekä metsänhoitotöihin. Oulun tehtaan puuraaka-aineen hankkiminen työllistää jatkossa useita satoja henkilöitä Pohjois-Suomessa, Esa Ojala kertoo.

Stora Enso hankkii puuta Oulun-tehtaalleen Pohjanmaan maakuntien lisäksi myös Kainuun ja Lapin metsistä. Alueen hankintaorganisaatiota on vahvistettu viime vuosina, kun Stora Enso avasi uusia toimistoja ja palkkasi lisää metsäasiantuntijoita. Uudet toimistot sijoittuivat Liminkaan, Sotkamoon, Kuusamoon ja Ristijärvelle.