Metsäteollisuus

Stora Enso investoi Skoghallissa kartonkituotannon laajentamiseen ja käynnistää Oulussa tuotantolinjan muuntamisen esiselvityksen

Stora Enso aikoo investoida 97 miljoonaa euroa kartonkituotannon laajentamiseen Skoghallissa Ruotsissa. Lisäksi Stora Enso käynnistää Oulussa esiselvityksen mahdollisuudesta muuntaa käytöstä poistettu paperikone pakkauskartonkilinjaksi.

Vastuullisten pakkausmateriaalien markkinakysyntä on kasvussa. Stora Enso on maailman johtavia kuluttajapakkausmateriaalien valmistajia, ja sillä on vahva asema houkuttelevien loppukäyttökohteiden markkinoilla. Investointi Skoghalliin edistää kannattavaa kasvua esimerkiksi nestepakkauskartonkien ja päällystettyjen valkaisemattomien kartonkien markkinoilla. Laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppupuoliskolla. Investoinnin myötä Skoghallin vuosittainen pakkauskartonkituotanto voi ympäristöluvista riippuen kasvaa noin 100 000 tonnilla, jolloin tehtaan kokonaistuotanto olisi yli 900 000 tonnia vuodessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Investointipäätös tehtiin marraskuussa 2020 käynnistetyn kannattavuusselvityksen perusteella. Stora Enso on selvityksen perusteella päättänyt luopua aiemmasta suunnitelmastaan laajentaa tehtaan sellutuotantoa. Alkuperäisessä kannattavuusselvityksessä sellu- ja kartonkituotannon laajennuksen investoinnin arvioitiin olevan noin 800–850 miljoonaa euroa. Skoghallin laajennus toteutetaan kaksivaiheisesti avartamalla yhden nykyisen tuotantolinjan pullonkauloja ja hyödyntämällä määräaikaisia kunnossapitoseisokkeja.

Vastuullisten pakkausmateriaalien tuotannon kasvu on yksi Stora Enson pitkäaikaisista, strategisista tavoitteista. Koska Oulussa paperikoneen muunnos elintarvikepakkauksiin suunnatun kraftlinerin tuotantoon onnistui hyvin, Stora Enso käynnistää esiselvityksen tehtaan toisen, tällä hetkellä käytöstä poistetun paperikoneen muuntamisesta pakkauskartonkilinjaksi. Ensimmäisen linjamuutoksen tuotannon ylösajo on edistynyt Oulussa suunniteltua nopeammin, tuotannon käynnistyttyä vuoden alussa. Toinen linjamuutos parantaisi Oulun tehtaan joustavuutta ja kilpailukykyä entisestään. Etuina olisi parempi sellun saatavuus, säästöt kiinteissä ja muuttuvissa kustannuksissa ja mahdollisuus tehtaan vieressä olevan sataman syväväylän hyödyntämiseen. Esiselvitys valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

- Skoghall on yksi tärkeimmistä ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja valmistavista integroiduista tuotantolaitoksistamme. Investointi vahvistaa Stora Enson kykyä valmistaa laadukkaita ja kustannuskilpailukykyisiä kuluttajakartonkilaatuja neste- ja elintarvikealan kasvavia tuotesegmenttejä varten. Oulussa ensimmäisen muunnetun linjan tuotannon käynnistäminen on onnistunut erinomaisesti. Tehdas on saavuttamassa täyttä tuotantokapasiteettia, täyttänyt tuotteen laatuvaatimukset ja osoittautunut kannattavaksi odotettua aikaisemmin. Nämä kasvutoimenpiteet osoittavat, että Stora Ensolla on kykyä tuoda tuotteita markkinoille nopeasti ja vastata vastuullisten pakkausmateriaalien kiivaasti kasvavaan kysyntään, kertoo Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.