Metsäteollisuus

Stora Ensolta miljardi-investointi Ouluun - toinen käytöstä poistettu paperikone muuntuu pakkauskartonkilinjaksi

Stora Enso, Oulun tehdas

Stora Enso on päättänyt investoida noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Investointi tukee konsernin uusiutuvien pakkausten kasvustrategiaa lisäämällä kapasiteettia kasvavissa pakkaussegmenteissä. Tuotannon muunnetulla koneella arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella.

Oulun tehtaan toinen paperikone muunnettiin aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi vuonna 2021. Nyt myös toinen käytöstä poistettu paperilinja muunnetaan moderniksi ja joustavaksi kuluttajapakkauskartonkilinjaksi, jolla valmistetaan taivekartonkia (FBB) ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia (CUK). Linjan vuosikapasiteetti tulee olemaan 750 000 tonnia. Kartonkien loppukäyttökohteita ovat elintarvike- ja juomapakkaukset erityisesti pakaste- ja kylmätuotteille sekä kuivatuote- ja pikaruokapakkaukset. Kohdemarkkinoita ovat pääasiassa Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

- Uusiutuvat pakkaukset ovat jatkossakin suurin strateginen kasvualueemme. Markkinat kasvavat nyt ensimmäistä kertaa nopeammin kuin muovipohjaisten pakkausten markkinat. Nyt tehty päätös oli muita vaihtoehtoja tehokkaampi tapa hyödyntää olemassa olevia resursseja tuotteiden saattamiseksi markkinoille nopeasti ja kustannustehokkaasti. Meillä on hyvät edellytykset kasvattaa liikevaihtoamme ja markkinaosuuttamme, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Annica Bresky

Kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa vuosina 2022–2025. Kun koko kapasiteetti on täydessä käytössä, investoinnin odotetaan saavuttavan Packaging Materials -divisioonan kannattavuustavoitteen eli 20 prosentin operatiivisen sidotun pääoman tuoton (ROOC). Vuosittaiseksi liikevaihdoksi arvioidaan noin 800 miljoonaa euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Investointi on iso askel eteenpäin Euroopan markkinoilla ja tekee Oulun yksiköstämme suuren mittaluokan tehtaan, joka parantaa sekä kuluttajapakkauskartonkien että aaltopahvin pintakartonkien eli kraftlinerien kannattavuutta ja kilpailukykyä. Muunnettu linja tulee olemaan Euroopan kustannuskilpailukykyisin taivekartonkikone ja mahdollistaa tuotannon optimoinnin ja kasvun muillakin tehtaillamme, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Investointi tukee Stora Enson vastuullisuussitoumuksia. Se edistää kiertotaloutta lisäämällä Packaging Materials -divisioonan tuotevalikoiman kierrätettävyyttä. Myös laajuuden 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöt pysyvät alhaisella tasolla, sillä jo Oulun tehtaan ensimmäinen tuotesuunnan muutos vuonna 2021 vähensi niitä 80 prosentilla.

Investointi tuo Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa, sisältäen tukitoiminnot, ja työllistää lisäksi epäsuorasti noin 1 500 henkilöä. Uuden linjan kuitupuun vuosikulutus on noin miljoona kuutiometriä. Investointi vähentää konsernin riippuvuutta markkinasellusta noin 250 000 tonnilla vuodessa.