Ajankohtaista

MTK ry: Turpeenenergiakäytön alasajo ja metsähakkeen tuontipysäytettävä

- Turpeen energiakäytön holtiton alasajo ja metsähakkeentuonti on saatava pysähtymään, vaativat MTK:n metsäjohtokunta ja elinkeinopolitiikka- jayrittäjyysvaliokunta.

Valtiovallantulee puuttua nopeasti turvekysymykseen. Olennaista on turvata markkinoiden toimivuus jaturpeen saatavuus muuhun kuin energiakäyttöön. Politiikka ei saa vääristää markkinoita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Turpeella on erittäin merkittävä rooli myös taimitarhojen ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, koska sitä on mahdoton korvata tällä aikataululla millään muulla. MTK korostaa kuivike- ja kasvuturpeen saatavuutta ja hintaa.

MTK:n esitykset kotimaisen energiapuun käytönedistämiseksi ja turpeen energiakäytön alasajon haittojen minimoimiseksi:

Kuljetustuen toimintamalli on valmiina. MTK esittää, että metsäenergian kuljetus liitetään sen piiriin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Oikeudenmukaisen siirtymän JTF-tukea tulee kohdentaa turveyrittäjille, toimialan uudistamiselle ja kalustoinvestoinneille uuden yrittäjyyden luomiseksi. Uusiutuvassa energiassa ja turpeen muissa käyttömuodoissa on liiketoiminta- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

Turveyrittäjät tarvitsevat myös välittömästi suoraa tukea turpeenkäytön pienenemisen suorien haittojen minimoimiseksi. Pelkästään turvetuotantokaluston arvon menetys on satoja miljoonia euroja.

MTK korostaa, että välittömästi tulee löytää keinot, joilla turvataan kuivike- ja kasvuturpeen saatavuus kotimaasta. Olisi hullua ajautua tässäkin tuontiturpeen varaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tuontihakkeen tulisi täyttää samat metsäsertifiointikriteerit kuin kotimaisenkin raaka-aineen. MTK on myös huolissaan siitä, miten tuontihakkeen osalta hoidetaan kasvin terveysvalvonta. Hakkeen mukana leviävien tuholaisten ja kasvitautien riski on todellinen.

MTK esittää lisäksi neuvontahanketta, jolla potentiaaliset metsäenergiakohteet paikallistetaan ja puun korjuuta kehitetään. Tässä metsänhoitoyhdistyksillä nähdään tärkeä rooli.

Hyvinä keinoina MTK ei sen sijaan pidä energiapuun verovapautta, jonka nettovaikutus todennäköisesti olisi negatiivinen. Myöskin kemera-tuen muutokset vain vääristäisivät markkinoita ja vaikuttaisivat negatiivisesti kuitupuun hintaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy