Metsäkoneurakointi

Evon retkeilyalueella harvennus- ja poimintahakkuita sekä luonnonhoidollista polttoa valmisteleva hakkuu

Metsähallitus tekee harvennus- ja poimintahakkuuta Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella maalis-huhtikuussa. Kohteet ovat mänty- ja kuusivaltaisia harvennusmetsiköitä, sijoittuen eri puolille retkeilyaluetta. Noin 25 hehtaarin harvennusten lisäksi tehdään erirakenteistavia poiminta- ja väljennyshakkuita noin 7 hehtaarin alalla. Lisäksi tehdään luonnonhoidollista polttoa valmisteleva harvennus.

Luonnonhoidollisilla poltoilla turvataan luonnon monimuotoisuutta tuottamalla palanutta puuta sitä tarvitseville eliölajeille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Evon palojatkumon ylläpitoon liittyvä noin 11 hehtaarin alue Tavilammen-Rillitien risteyksessä harvennetaan. Metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa saavutetaan näin luonnontilaisen kaltainen vaihteleva lopputulos, toteaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhonen.

Metsänkäsittelyt toteutetaan Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja retkeilyalueita koskeviin Metsähallituksen ohjeisiin perustuen.