Metsäteollisuus

MTK:n metsäjohtokunta vastustaa EU:n kestävän rahoituksen kriteerien hyväksymistä

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: EU-komission ilmastotaksonomiaesitys johtaisi yhteiseen, arvaamattomaan metsäpolitikkaan.

EU on lisäämässä metsäsektorin yritysten ja metsänomistajien hallinnollista taakkaa ilman, että uuden sääntelyn hyötyjä pystytään osoittamaan uskottavasti. Metsänomistajia koskeva byrokratia ja säätely lisääntyisi merkittävästi. Käytännössä komission esitys johtaisi EU:n tarkkaan säädeltyyn metsäpolitikkaan ja komissio ylittäisi toimivaltansa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Euroopan rahoitusjärjestelmän on komission mukaan muututtava kestävämmäksi, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Tästä syystä EU on tehnyt kestävän rahoituksen asetuksen ja sille sektorikohtaiset kriteerit. Kriteerillä määritetään, millainen toiminta on kestävää. Yritysten kestävyysraportointia koskevalla direktiivillä varmistettaisiin taksonomia-asetuksen raportointivaatimusten ja yritysten kestävyysraportoinnin yhteensopivuus. Direktiiviesityksen mukaan myös siirryttäisiin kestävyyden kokonaistarkastelusta pelkästään ilmasto- ja ekologisen kestävyyden tarkasteluun.

Vaikka lähtökohtaisesti raportointivelvoite koskee rahoitusmarkkinoiden kautta ainoastaan suuri yrityksiä, puumarkkinoiden kautta vaikutukset siirtyvät koko metsäsektorille ja erityisesti metsänomistajille. Metsien käsittelyä koskevat kriteerit komission taksonomian säädöksissä ovat vaikeasti ymmärrettäviä, tulkinnanvaraisia ja yksityiskohtaisia. Kriteerit johtaisivat tarkasteluun tilatasolla, mikä eroaa ratkaisevasti aikaisemmasta metsien kestävyyttä koskevasta lähestymistavasta EU-lainsäädännössä, jossa tarkastelu on tapahtunut maatasolla. Vaikka tavoite on hyvä, ei esitetty malli ole toteuttamiskelpoinen. Käytännössä tämä olisi ilmastokriteereihin pohjautuvaa metsäpolitiikkaa, mikä tarkoittaisi perussopimuksen ja komissioin toimivallan ylittämistä.

Komissio ei ole ottanut millään tavalla huomioon nykyisen kestävän ja aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä. Komission ehdotus saattaa jopa johtaa kunniahimoisten ilmastotavoitteen karkaamiseen, sillä Suomi aikoo olla ilmastoneutraali 15 vuotta ennen EU:ta. Metsäsektorilla on tavoitteeseen pääsemisessä merkittävä rooli.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vahvasti komission käsissä ollut prosessi on nyt edennyt siihen pisteeseen, että EU-jäsenmaat eivät enää voi esittää kriteeristöön muutosehdotuksia. Tästä syystä jäsenmaat voivat vaikuttaa asiaan ainoastaan vastustamalla koko ehdotetun säädöksen voimaantuloa. MTK:n näkemyksen mukaan Suomen tulee ehdottomasti vastustaa taksonomia säädöstä ja meidän on kerättävä riittävä tuki muita jäsenmaita.