Ajankohtaista

Hakkuiden kokonaismäärä painui alle 70 miljoonan kuutiometrin vuonna 2020

Metsistämme hakattiin vuonna 2020 runkopuuta kaikkiaan 69 miljoonaa kuutiometriä, josta oli tukki- ja kuitupuuta 85 ja energiapuuta 15 prosenttia. Hakkuiden kokonaismäärä väheni Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan edellisestä vuodesta viisi prosenttia. Hakkuut pienenivät kaikissa Manner-Suomen maakunnissa.

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin teollisuuden käyttöön ja vientiin 58,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi miljoonaa kuutiometriä edellisvuotista vähemmän.

- Vuoden 2020 hakkuumäärä vastasi edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskimääräistä tasoa. Viimeksi teollisuuspuun hakkuut ovat jääneet alle 60 miljoonan kuutiometrin vuonna 2015, toteaa yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä

Teollisuudelle hakattiin eniten mäntyä

Yksityismetsien teollisuuspuun hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta 10 prosenttia jääden 47,3 miljoonaan kuutiometriin. Valtion ja metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut kasvoivat kuitenkin viisi prosenttia 11,1 miljoonaan kuutiometriin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tukkipuun hakkuut vähenivät edellisvuodesta neljä ja kuitupuun 11 prosenttia. Kaikkiaan tukkipuuta hakattiin lähes 25 miljoonaa ja kuitupuuta 34 miljoonaa kuutiometriä, kertoo Sauvula-Seppälä

Puutavaralajeista suhteellisesti eniten vähenivät koivutukin ja -kuidun hakkuut, 13 prosenttia. Kuusitukin hakkuut supistuivat neljä ja mäntytukin kolme prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuulla vähennys oli 10 prosenttia.

Puulajeista eniten teollisuuden käyttöön hakattiin mäntyä, lähes 27 miljoonaa kuutiometriä. Kuusen hakkuut jäivät neljä miljoonaa kuutiometriä pienemmiksi. Koivua kaatui hieman alle 10 miljoonaa kuutiometriä.

Savosta viidennes teollisuuspuusta

Neljän maakunnan alueelta hakattiin yhteensä 40 prosenttia teollisuuspuusta vuonna 2020. Ne olivat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, joissa kaikissa hakattiin melkein kuusi miljoonaa kuutiometriä tukki- ja kuitupuuta. Teollisuuspuun hakkuumäärät pienenivät edellisvuodesta kaikissa Manner-Suomen maakunnissa.

Energiapuuta korjattiin ennätysmäärä

Markkinahakkuissa korjattiin energiapuuta lämpö- ja voimalaitosten tarpeeseen 6,2 miljoonaa kuutiometriä. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä kasvoi viidenneksen eli 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Lisäys kohdistui pääasiassa karsittuun rankaan ja kokopuuhun, joita hakattiin yhteensä 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Suurimmat energiapuumäärät korjattiin Pirkanmaan, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilta, mistä tuli yhteensä lähes 40 prosenttia markkinahakkuiden energiapuusta.

Hakkuiden kokonaismäärä pieneni 69 miljoonaan kuutiometriin

- Teollisuuspuun lisäksi metsistä hakatiin puuta metsänomistajien omaan käyttöön ja energian tuotantoon, joten vuonna 2020 hakatun runkopuun kokonaismäärä oli 69,0 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuiden kokonaismäärä pieneni edellisestä vuodesta neljä miljoonaa kuutiometriä, joten huippuvuoden 2018 lukemat alittuivat yhdeksällä miljoonalla kuutiometrillä, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin teollisuuden käyttöön ja metsänomistajien kotitarvesahaukseen yhteensä 58,7 miljoonaa kuutiometriä. Se oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Energiapuuksi, eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi sekä pientalojen polttopuuksi korjatun runkopuun kokonaismäärä nousi 12 prosenttia 10,3 miljoonaa kuutiometriä.

Etelä-Suomen hakkuumahdollisuuksista on käytössä 95 prosenttia

Luken keväällä 2020 tekemän arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on kymmenvuotiskaudella 2016–2025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

- Hakkuita ja hakkuumahdollisuuslaskelmia on hyvä verrata usean vuoden ajalta, sillä hakkuumäärät vaihtelevat vuodesta toiseen. Jaksolla 2016–2020 koko maan hakkuut ovat olleet keskimäärin 90 prosenttia hakkuumahdollisuuksista. Pohjois-Suomessa eli kolmen pohjoisimman maakunnan alueella hakattiin 75 prosenttia ja Etelä-Suomessa 95 prosenttia hakkuumahdollisuuksista, kertoo Jukka Torvelainen.

Vuosien 2016–2020 keskimääräiset hakkuut ylittivät suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän yhteensä kuuden Etelä- ja Keski-Suomen maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa tämä taso ylittyi 15 ja Kymenlaaksossa seitsemällä prosentilla. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen sekä Etelä-Savon maakunnissa ylitykset olivat yhden ja neljän prosentin välillä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Hakkuumäärät ovat pienentyneet vuoden 2018 jälkeen selvästi, ja vuoden 2020 hakkuut ylittivät arvioidut hakkuumahdollisuudet ainoastaan Ahvenanmaalla. Satakunnan, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa hakattiin vuonna 2020 yli 95 prosenttia hakkuumahdollisuuksista, Torvelainen jatkaa.

Puuston kasvu 108 miljoonaa kuutiota, poistuma 84 miljoonaa

Luke tilastoi vuosittain, paljonko metsistä pois vietävä runkopuu ja metsiin jäävä kuollut runkopuu vähentävät yhteensä metsien elävän runkopuun määrää. Tätä vähenemää kutsutaan puuston poistumaksi.

- Vuonna 2020 puuston poistuma oli 83,5 miljoonaa kuutiometriä, sillä metsiin jäi yhteensä 14,5 miljoonaa kuutiometriä hakkuutähteiden runkopuuta ja uutta luontaisesti kuollutta puuta. Puuston kokonaismäärä lisääntyi koko maassa kuitenkin noin 24 miljoonalla kuutiometrillä, koska metsiimme kasvaa uutta runkopuuta 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, laskee Torvelainen.