Kuljetus

Kuljetuskustannukset lähes kymmenen prosentin kasvussa - kustannusnousu hidastaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat nousseet yhdeksän prosenttia vuoden sisällä. Merkittävin tekijä kustannusnousun taustalla on polttoainekustannusten kasvu. Kustannusten nousu vie toimialalta kykyä investoida ja vastata liikenteen päästövähennystavoitteisiin. Tilannetta helpottamaan tulee ottaa käyttöön hallitusohjelmassa linjattu ammattidiesel.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana fossiilisen dieselin polttoaineveroa on korotettu 63 prosenttia. Veronkorotuksilla kiihdytetty kustannusten nousu on huono asia päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yritysten tulisi nyt voida investoida uusiin ratkaisuihin, kuten vähäpäästöisempään kalustoon, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja digitalisaatioon. Kasvavat kustannukset syövät yritysten investointikykyä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Liikenteen päästöjen vähentämistoimet kasvattavat kuljetuskustannuksia jatkossakin kuluvalla vuosikymmenellä. Kiristyvä jakeluvelvoite tarkoittaa yhä kalliimpaa dieseliä tulevina vuosina. Uhkakuvana on lisäksi liikenteen päästökauppa, jota valmistellaan niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Riskinä on useasta eri lähteestä kumuloituva ja kiihtyvä kuljetuskustannusten kasvu. Nyt on oikea hetki ottaa käyttöön hallitusohjelmaan sisältyvä ammattibiodiesel.

Kuljetusalalla on ratkaistavanaan suuria haasteita, kun liikenteen päästöjä vähennetään. Kuljetusyritykset haluavat olla mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, mutta samalla on pidettävä huoli kansallisen kilpailukyvyn säilymistä.

– Polttoaineveroa korottamalla raskaan liikenteen päästöt eivät vähene. Päästövähennyksiä ei synny yrityksiä kurjistamalla, vaan antamalla yrityksille tilaa investoida puhtaampiin ratkaisuihin, sanoo SKAL ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Nopeat faktat:

  • Kuljetusyritykset maksavat polttoaineveroa noin 700 miljoonaa euroa vuodessa, yli 10 prosenttia alan liikevaihdosta.
  • Maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta kaksi kolmasosaa liittyy raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin, joille ei ole vaihtoehtoa dieselille ajoneuvoteknisistä syistä.
  • Tavaraliikenteen dieselin kulutus on noin 1,3 miljardia litraa vuodessa.
  • Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan liikennepolttoaineiden jakelijoita velvoittavaa biopolttoaineiden osuutta myytävästä polttoaineesta. Bio-osuus nousee nykyisestä 20 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2030.
  • Ammattidiesel on EU:n sallima keino, jolla jäsenvaltiot voivat palauttaa kuljetusyrityksille maksettua polttoaineveroa. Se on käytössä useassa EU-maassa.