Metsäkoneurakointi

Myrskytuhojen korjuu hyvässä vauhdissa valtion metsissä

Juhannusviikolla riehunut myrsky aiheutti runsaasti myrskytuhoja myös valtion metsissä erityisesti Kainuussa ja Koillismaalla. Laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa korjaamaan kaatunutta puustoa hyönteistuhojen välttämiseksi. Myrskytuhojen puunkorjuu on hyvässä vauhdissa.

Myrskyn kohteeksi joutui myös Natura-alueita, joiden puunkorjuusuunnitelmista ELY-keskus antaa lausunnon. Kaikkea puuta ei kuitenkaan korjata metsistä, vaikka sille ei sinänsä olisi rajoituksia. Laki mahdollistaa jättämään korjaamatta osan puustosta ja näin tehdäänkin monessa paikassa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Monimuotoisuutta lisäävän lahopuun määrä lisääntyy myrskytuhojen johdosta merkittävästi, koska yksittäisiä puita jää paljon korjaamatta”, Metsähallituksen metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

Myrskytuhopuita ei myöskään korjata suojeluun varatuilta alueilta eikä Natura-alueiden boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäviltä kohteilta ilman painavaa, esimerkiksi turvallisuusnäkökohtiin liittyvää syytä.

Metsähallitus käyttää tuhoalueiden puunkorjuussa ensisijaisesti peitteisiä hakkuutapoja. Avohakkuita vältetään, mutta täysin tuhoutuneita alueita joudutaan kuitenkin myös uudistamaan, jotta voidaan varmistaa uuden puusukupolven syntyminen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Myrskytuhojen korjuu ei lisää Metsähallituksen hakkuiden kokonaismäärää, mutta hakkuut kohdennetaan tuhoalueille.